Faglige anbefalinger om intervention i forhold til børn med autisme

Af Linda Andersen (Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet) og Joi Bay (ABAforum). August 2009)

Denne artikel findes i en nyere, opdateret version her:

 

 

Linda Lundgaard Andersen og Joi Bay / 01.08.2002 (revideret 25.08.2009)