Anbefalinger om tidlig intervention i forhold til småbørn med autisme

Af Linda Andersen (Institut for Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter) og Joi Bay (ABA-forum). November 2007

Denne artikel findes i en nyere, opdateret version her:

Fås også som

PDF

I
Linda Lundgaard Andersen og Joi Bay / 01.08.2002 (revideret 29.11.2007)