Otte ABA-pladser i Århus Amt fra 2006

Tirsdag den 21. december besluttede Århus Amtsråds børne-udvalg (BKU-udvalget), at der skal arbejdes frem mod at oprette otte ABA-pladser til børn med autisme i Århus amt pr. 1.1.2006. Den valgte model indebærer, at der oprettes seks pladser i daginstitutionsregi og to pladser i folkeskoleregi. Desuden skal der »etableres et vejlednings- og supervisionsmiljø i regi af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital«.

Beslutningen kommer efter længere tids ønske fra forældre til børn med autisme i Østjylland, som via ABA-foreningen i Århus har haft en god dialog med politikerne og Børn & Unge-forvaltningen i Århus Amt under forarbejdet. Det er tydeligt, at amtet har arbejdet seriøst med emnet og har fået indarbejdet meget af den viden og de erfaringer, som er opsamlet på området, også selvom amtet ikke har fulgt alle ABA-foreningens anbefalinger.

ABA-foreningen har anbefalet, at man opretter 16 pladser, eftersom der allerede på nuværende tidspunkt, hvor tilbuddet ikke er udbudt, er børn nok til at fylde de otte pladser. Søgningen må forventes at stige, når det bliver en regulær mulighed for mange autisme-familier.

ABA-foreningen har også anbefalet, at man sørger for overgangsordninger for de familier, som allerede er i gang med ABA, og som selv må betale for supervision af behandlingen. Der ligger i den aktuelle beslutning intet tilsagn om overgangsordninger, men formanden for udvalget, Bo Fibiger (SF), udtaler til Jyllands-Posten, at man er klar over problemet:

»Men vi er nødt til at se på det som begyndelsen på et helt nyt tilbud, som vi har haft på forsøgsbasis i samarbejde med enkelte kommuner. Men vi skal mødes med kommunerne i amtet efter nytår for at diskutere sagen, herunder eventuelle overgangsordninger.«

Den konkrete bevilling er endnu ikke givet, men vil indgå i forhandlingerne omkring budget 2006 og således blive afklaret i løbet af 2005.

Kilder:
BKU-udvalgets dagsorden og beslutning, 21.12.04
Jyllands-Posten/Århus+ (s. 1), 22.12.04

Tidligere artikler om ABA i Århus:
Århus Amt arbejder for permanent ABA-tilbud
Avis: Den politiske betænkningstid burde være overstået

Redaktionen / 24.12.2004