Borgmester giver nyt håb til ABA-familie i Holbæk

Mange forældre sætter sig i dyb gæld for at betale for behandlingen af deres autistiske barn. Seks-årige Emil fra Holbæk er en heldig dreng, for hans forældre har haft penge nok til at sørge for, at han i halvandet år har kunnet få en dyr, men effektiv behandling, der har betydet, at han i dag er en velfungerende dreng med autisme.

Men selv en såkaldt ’ressourcestærk’ familie kan hurtigt blive ressourcesvag, når man selv skal finansiere og organisere behandling til sit autistiske barn. Det fortæller forældrene til den seks-årige Emil, som bor i Holbæk i Vestsjællands amt. De har selv betalt 12.000 kr. om måneden det sidste halvandet år for at få ABA-behandling til deres søn. Men nu har de kastet håndklædet i ringen og er ved at give op, for de har ikke flere penge. »Et eller andet sted så er det også ydmygende, hver gang man er nødt til at skrive et brev til kommunen. Man vender vrangen ud på sig selv og sin familie, hver gang man skal ligge på knæ,« siger Emils mor, Dorthe Krebs Weng.

Mange andre danske forældre er i samme situation som familien i Holbæk. Thorkil Sonne, formand for Landsforeningen Autisme i Vestsjællands amt, karakteriserer danske familiers vanskeligheder ved at få offentligt finansierede ABA-tilbud således: »Det er kun de ressourcestærke forældre, man ser i de her sager. De andre har givet op for lang tid siden, og det er det helt store flertal.«

Vestsjællands Amt, som har ansvaret i sager som Emils, vil ikke være med til at finansiere ABA-behandlingen, og Holbæk Kommune har ikke hidtil villet finansiere behandlingen alene. Men nu er der nye toner fra borgmesteren i Holbæk, Jørn Sørensen (Rad. V.). Han mener ikke, det er rimeligt, at forældrene selv skal betale for Emils behandling. Derfor er han nu ifølge TV2/Øst indstillet på, at Holbæk Kommune går ind og finansierer det fulde beløb, så Emil kan fortsætte det gode ABA-forløb, han er inde i, og som har vist så gode resultater. Den endelige afgørelse er dog op til byrådet, som vil behandle sagen i løbet af januar.

Se indslaget fra TV2/Øst
Dagen før bragte TV2/Øst en længere reportage om ABA (15 minutter)
Se også Emils historie her på ABAforum.dk.

Kilde: TV2/Øst, 29. december 2004

Tidligere artikler om ABA i Vestsjællands Amt:
»Ingen behandling i Danmark«
ABA-familie laver hjemmeside

Redaktionen / 30.12.2004