Århus Amt giver afslag om ABA-behandling

En familie fra Hadsten fik tirsdag d. 22. februar afslag af Århus Amt på en ansøgning om at få ABA-baseret enkeltintegration af deres søn med autisme. »Lige nu er vi bare kede af det. Meget, meget kede af det«, siger Mark Tøttrup, far til Andreas på 4 år. Familien har for egen regning selv behandlet deres søn i syv måneder. Hadsten Kommune valgte at gå ind i sagen efter at Århus Amt i december 2004 besluttede at arbejde videre med at etablere et generelt ABA-tilbud i amtet.

Andreas har i syv måneder fået ABA-behandling i hjemmet og i børnehaven, men det er snart slut. Århus Amt har nemlig ikke villet hjælpe familien med at fortsætte behandlingen, og dermed vil Andreas senest i august blive flyttet til en specialinstitution i amtet, 25 km. fra hjemmet.
Århus Stiftstidende skriver i lederartiklen d. 24-02-2005: »Sagen fra Hadsten, hvor et forældrepar må tage lån i huset for at give deres autistiske dreng den bedst mulige behandling, viser, at forældrene til handicappede børn ofte må føre en indædt kamp mod myndighederne«.

Århus Stiftstidende opfordrer i lederartiklen amtet til at genoverveje sagen. »Forældrenes bitterhed må føles så meget desto større ved tanken om, at Århus Amt måske i nærmeste fremtid vil indføre tilbuddet som et generelt tilbud til børn med autisme. Man kan kun opfordre amtets
børneudvalg til at se på sagen én gang til… det bør være muligt at finde en overgangsordning til hjælp for de pionerer, der for egen regning har gennemført et forsøgsprojekt«.

Århus Stiftstidende: Autistisk dreng må forlade børnehave
Århus Stiftstidende: Fire-årig kan komme i klemme
TV2-Østjylland: Afslag til autist

Redaktionen / 25.02.2005