Holbæk Kommune bevilger ABA-behandling

Emil på seks år fra Holbæk får nu sikret sin ABA-behandling i et år og tre måneder, efter en positiv beslutning i kommunens Børn- og skoleudvalg, torsdag d. 24. februar 2005. »Vi er bare så lettede over at det endeligt er lykkedes at få kommunen til at gå med til at lave et ABA-tilbud til vores søn.« Dorthe Krebs Sørensen, mor til Emil, var tydeligt glad efter at kommunen nu vil samarbejde med familien om ABA-behandlingen til sønnen. Familien har i to år selv betalt for at give Emil ABA-behandling, som blandt andet har resulteret i at han har fået talesprog og kan lege med jævnaldrende børn.

Da Emil fik stillet diagnosen infantil autisme for to et halvt år siden, blev han flyttet i en amtslig specialbørnehave, hvor han i et halvt år var sammen med to udagerende børn med hjerneskade. »Det var så hårdt for ham, og han lukkede sig fuldstændigt inde i sig selv,« fortæller Dorthe Krebs Sørensen. Derfor valgte familien at tage Emil ud af specialinstitutionen, og i samarbejde med kommunen flyttede de ham over i en almindelig børnehave. Kommunen gik med til at betale det beløb, som de ellers skulle have betalt til specialinstitutionen (grundtaksten red.), således at Emil kunne få fuldtidsstøttepædagog, men kommunen gav afslag på at betale for ABA-supervision. Derfor har familien selv betalt i knap to år for den dyre supervision fra Norge, således at sønnen kunne blive behandlet efter ABA-metoden. »Det var hårdt at have Emil på specialinstitution, og vi har tit tænkt på, hvad det kunne have gjort for ham, hvis vi havde taget ham ud tidligere«, siger Emils mor, idet hun henviser til, at han før træningen gik i gang ikke havde noget talesprog. »I dag har Emil talesprog og kan lege med andre børn, og han leger meget med sin storebror, som også har fået stor glæde af at have en lillebror« fortæller hun.

Fremtidsudsigter for Emil

»Vi forventer nu at kommunen involverer sig aktivt i behandlingen af vores søn. Vi forventer, at han kan blive i den almindelige børnehave som han er i nu, og at han til sommer kommer i almindelig folkeskole sammen med sine jævnaldrende legekammerater, men med ABA-behandling, siger Dorthe Krebs Sørensen, og fortsætter »så kan det godt være han skal gå i børnehaveklassen i to år, men det vil vi hellere, end at han skal blive i børnehaven«

 

Fra forvaltning til politikere

»Vi har arbejdet på at få kommunen til at give Emil ABA-behandling i lige knap to år. Det har været to år med mange afslag og skuffelser, så derfor er det bare sådan en stor lettelse, når det endeligt lykkes«, siger Henrik Sørensen, far til Emil. »Jeg tror ikke der er tale om et kursskifte i Holbæk Kommune i denne sag, men vi har droppet at tale med forvaltningen, og i stedet gået direkte til politikerne, og de kan jo vedtage at gøre noget, som forvaltningen måske ikke lige synes de skal gøre«, siger Henrik Sørensen, som har håndteret familiens kontakt med det offentlige.

 

Kommunen kan ikke bare vente

»Da ABA endnu ikke er en godkendt behandling, har vi besluttet at lave et forsøg i kommunen, fortæller formand for Børn- og skoleudvalget Kim Wolstrup (C). Det er klart at vi har set til andre kommuner og amter, og set de gode resultater med ABA, og når det tyder på at behandlingen virker, så har vi besluttet at vi også vil være med. Det vi kunne have håbet på var at man fra centralt hold var kommet længere med at evaluere behandlingen på landsplan, men omvendt synes vi heller ikke vi kan vente længere med at gøre noget. Vi håber der kan komme en god synergieffekt ud af forsøget, således at studerende ved seminariet og pædagoger i støttekorpset lader sig inspirere af det, vi nu sætter i gang, og vi håber at andre familier vil finde initiativet interessant, så andre børn med autisme også kan få glæde af det vi nu sætter i gang,« siger Kim Wolstrup, som glæder sig til at følge projektet tæt.

 

Positiv indstilling

I forvaltningens indstilling til politikerne, som er yderst positiv, kan man læse, at »i det konkrete tilfælde må det konstateres at barnet startede i børnehaven uden sprog, uden at kunne danne relationer til andre børn, levede så at sige i sin egen verden, forstod ikke spillereglerne for samvær mellem andre, var isoleret og skulle overvåges konstant. I dag har barnet sprog, barnet kan kortvarigt indgå i sociale relationer og familien har kunnet tage på ferie. Der er altså sket en kolossal udvikling med barnet, som oprindeligt blev diagnosticeret infantil autist.«

 

Politikerne så det med egne øjne

»Vi er klar over at der kan komme andre forældre og børn til i løbet af projektperioden, som kan føle sig tilsidesatte, men vi er jo nødt til at starte ét sted. Vi gør jo dette for at få mere solid grund under fødderne, og jeg er sikker på at vi kan stå klar med et generelt tilbud, når projektet afsluttes. Så det kan godt være at det i første omgang ikke kommer alle til gode, men sådan bliver det ikke ved med at være« siger Kim Wolstrup.

Børn- og skoleudvalget har også besøgt børnehaven hvor Emil går, for at få et førstehåndsindtryk af behandlingen. »Jeg var ikke selv med, men mine kolleger i udvalget fortalte at det havde været en meget positiv oplevelse,« siger Kim Wolstrup, og fortsætter: »De har set hvordan Emil blev trænet, og de har med egne øjne set hvordan drengen legede med de andre børn. Det er vores mål at disse børn ikke skal ’ud af øje, ud af sind’, men de skal blive en del af samfundet. Vi er et moderne samfund som må finde nogle bedre løsninger i disse sager, og derfor går vi ind og laver denne ordning for Emil.«

Familien stiftede en forening

»Da vi i sin tid fik det sidste afslag fra forvaltningen, vidste ikke hvad vi skulle gøre. Men så var det at vores venner foreslog at vi kunne stifte en forening, som kunne bakke os op i vores sag. Idéen gik ud på at vi i fællesskab kunne arbejde med alle aspekter af sagen. Det gav os kræfter til at fortsætte, og vi har samarbejdet om at løfte sagen fra alle de vinker som vi kunne« siger Henrik Sørensen, som selv har lavet foreningens hjemmeside (www.de12modige.dk), hvor man kan følge med i Emils udvikling og sag.

 

Amtet søger viden

»Oprindeligt er det jo amtets opgave, at lave tilbud til børn med autisme. Men nu har amtet i første omgang sagt nej til at deltage, og så må vi jo selv træde til. Men jeg ved at Vestsjællands amt d. 29. marts holder en høring om ABA, hvor Videnscenter for Autisme skal redegøre for ABA. Det tyder på at amtet også kunne være interesseret i at komme i gang med ABA-behandling. Det er min forhåbning at amtet vil medfinansiere vores projekt i Holbæk - det behøver ikke være grundtakstfinansiering, men det vil alt andet lige være rimeligt, at de også hjælper lidt til, når det nu er deres forpligtigelse. Men for os i Holbæk er det ikke det, der bliver det afgørende. Vi gennemfører dette projekt, uanset hvad amtet gør – eller ikke gør« siger Kim Wolstrup.

 

ABA-behandling er billigere i længden

Kommunens forvaltning har også været opmærksom på de mere langsigtede samfundsøkonomiske betragtninger, og af indstillingen fremgår det, at »meget tyder således på at det offentliges udgift til et autistisk barn, der behandles efter ABA-metoden, vil være høj i de første 10-15 år, men at barnets funktionsniveau forbedres markant således at de samlede offentlige udgifter formentligt reduceres set hen over et livsforløb«.

Læs mere om familien sag på www.de12modige.dk
Læs artikel om sagen i Holbæk Amts Venstreblad (28.2.2005)

Fakta
Der er 35.145 indbyggere i Holbæk Kommune som ligger i Vestsjællands Amt med 304.324 indbyggere. Holbæk er en ud af fire kommuner i amtet, hvor der er ført sager om ABA-behandling. I Ringsted Kommune har man givet en familie afslag i ansøgning om ABA-behandling. I Sorø Kommune kører der i øjeblikket et rent kommunalt finansieret ABA-projekt: En familie fra Korsør er blevet delt midt over – mor og datter er flyttet til Norge, da de ikke kunne få bevilget ABA-behandling af kommunen og amtet.
Mark Tøttrup / 28.02.2005