Hadsten Kommune bevilger ABA-behandling

Hadsten Kommunes børneudvalg har besluttet at bevilge Andreas på fire år ABA-behandling som en ren kommunal løsning. Hadstens tilbud til familien Tøttrup indebærer at børnehaven får et rammebeløb, som den i samarbejde med forældrene selv kan disponere over. Dette giver frihed til at familien og børnehaven i fællesskab kan indrette tilbuddet til Andreas. »Det er den optimale løsning for os, for nu får vi maksimal indflydelse på udformningen af tilbuddet«, siger Mark Tøttrup, far til Andreas. »Man kan altid ønske sig at pengeposen var større og ressourcerne var flere, men vi er meget godt tilfredse med, at vi nu selv får indflydelse på prioriteringerne, forbundet med vores søns ABA-tilbud.«

Undgår specialinstitution

»Det der glæder os mest, er at Andreas ikke skal flyttes til en institution i Århus. Hvis Andreas skulle i institution i Århus, ville han skulle opholde sig i en taxa i ca. to timer hver dag. Vi har regnet ud at det for Andreas ville betyde omkring 500 timers taxakørsel om året. Det er transporttid og -penge som vi nu konverterer til en intensiv pædagogisk indsats i den lokale børnehave, hvor Andreas er tryg, og hvor de har rummelighed til at have ham sammen med normale børn« siger Marianne Tøttrup, der ikke forstår at det skulle være nødvendigt med så meget tovtrækkeri, før tilbuddet kunne falde på plads. »Men nu glæder vi os bare over at fornuften til sidst sejrede i denne sag, og vi ser meget frem til at samarbejde med børnehaven og institutionen om at give Andreas et godt tilbud, med fokus på hans udvikling.«

En principiel sag

Sagen om Andreas har fået megen medieopmærksomhed i Østjylland siden d. 22. februar 2005, hvor Århus Amt besluttede at det ikke kunne medfinansiere det ABA-tilbud, som Hadsten Kommune havde fremlagt. »Det er blevet til syv artikler, to læserbreve og to TV-indslag indenfor tre uger, og det er vidst hvad man kan kalde for en mediestorm. Det er ikke behageligt at få sin familie eksponeret så hårdt i aviser og TV« siger Mark Tøttrup, og fortsætter »Men det har været nødvendigt at få fokus på denne sag, for at give en bredere forståelse af den problematik, som udspiller sig, når forældre ønsker en anden løsning til deres børn, end den systemet helst vil give.«

 

Ikke kun til glæde for Andreas

»Vi håber at der er andre familier der nu vil kontakte deres kommuner, for at høre om de kan få ABA-løsninger til deres børn. Vi ved at ABA-foreningen i Århus netop har fået nye medlemmer, som vil ansøge deres kommune om at få et ABA-tilbud, og det er meget positivt. Vi vil gøre alt for at hjælpe dem og andre, som måtte ønske det«, siger Mark Tøttrup.

 

Generelt tilbud

»Samtidig samarbejder vi forældre i ABA-foreningen i Århus målrettet med at få etableret et generelt tilbud i Århus Amt. Selvom vi nu har fået en kommunal løsning til Andreas, så forventer vi at vi vil gøre brug af det amtslige tilbud når det kommer, fordi det amtslige tilbud sandsynligvis bliver af den højeste kvalitet, og samtidig mener vi at det er vigtigt at alle behandles lige.«
»Vi har fået mange lykønskninger i de sidste par dage fra amtsrådsmedlemmer i Århus Amt, som skriver at de støtter etableringen af det generelle tilbud. Det glæder os at sagen om Andreas har gjort indtryk på politikerne, og at de ser, at behovet er reelt« fortæller Mark Tøttrup.

» Det er meget vigtigt at vi får det generelle ABA-tilbud i Århus Amt etableret som et supplement til det eksisterende autismetilbud, for der er stadig mange familier, der vil foretrække specialinstitution. Det ene tilbud skal ikke udelukke det andet tilbud, og det tror jeg også er gået op for politikerne« siger Mark Tøttrup, som ikke lægger skul på at sagen har været forbundet med et hårdt psykisk pres, som han ikke ønsker at andre familier skal opleve.

Læs om forhistorien: Århus Amt giver afslag om ABA-behandling

Mark Tøttrup / 10.03.2005