ABA-specialmodul på Pædagogisk Diplomuddannelse

I et samarbejde mellem ABAforum.dk, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Københavns Kommune, CVU Storkøbenhavn og Videncenter for Autisme udbydes et særligt ABA-specialmodul som en del af den Pædagogiske Diplomuddannelse i Specialpædagogik. ABA-modulet tager udgangspunkt i standardmodulet Specifikke og gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Ved at følge ABA-specialmodulet får man mulighed for både at tage en modulekssamen på den Pædagogiske Diplomuddannelse og at blive junior-certificeret som ABA-pædagog efter standarder udviklet af The Lovaas Institute of Early Intervention (LIFE). Certificering forudsætter, at man sideløbende med efteruddannelsen modtager supervision fra et autoriseret supervisionscenter.

Formålet med den den ABA-specifikke del af uddannelsen er

Formålet med den generelle del af uddannelsen er, at den studerende erhverver sig viden, indsigt, forståelse og handlekompetence i forhold til det specifikke område. På baggrund af en sociologisk, psykologisk og pædagogisk viden skal den studerende kunne beskrive, analysere og vurdere handleforslag og interventioner, som rummer overvejelser i forhold til den enkelte og til netværket omkring den enkelte, herunder relevante samarbejdspartnere .

For at blive optaget på ABA-specialmodulet skal man dels være beskæfiget som pædagog eller lærer i et superviseret og intensivt ABA-tilbud til børn med autisme, og dels skal man opfylde de sædvanlige kriterier for optag på den Pædagogiske Diplomuddannelse – dvs. en kort videregående uddannelse eller en mellemlang videregående uddannelse (lærer, pædagog eller andet), samt mindst to års relevant erhvervserfaring indenfor området efter bestået grunduddannelse. Der kan søges om dispensation for optagelseskravene.

Se uddannelsesplan og ansøgningsskema

Joi Bay / 09.05.2005