15 efteruddannede ABA-pædagoger

15 pædagoger har afsluttet deres efteruddannelse om ABA-pædagoger. De har igennem 9 måneder fulgt undervisningen på et specialiseret ABA-modul i gennemgribende udviklingsforstyrrelser på den Pædagogiske Diplomuddannelse ved CVU-Storkøbenhavn, og har nu bestået eksamen.

Det særligt tilrettelagte modul på den Pædagogiske Diplomuddannelse har været tilrettelagt i et samarbejde mellem Københavns Kommune, ABAforum, CVU-Storkøbenhavn samt Videnscenter for Autisme. Indholdet i undervisningen har været en blanding af ABA-specifikke emner og mere generel viden om gennemgribende og specifikke udviklingsforstyrrelser. Underviserne har været psykologer fra ABA-supervisionscenteret NOVA og specialister i neuropsykologi, kognitiv adfærdsterapi, TEACCH samt medarbejdere fra Videnscenter for Autisme.

De studerende, der alle i forvejen er uddannede som enten pædagoger eller lærere, har sideløbende med uddannelsen skullet passe deres fuldtidsarbejde som pædagoger for børn i intensive adfærdsanalytiske interventioner. Halvdelen af de nyuddannede ABA-pædagoger er ansat i Københavns Kommunes ABA-forsøgsprojekter på førskole- og skoleområde, mens den anden halvdel er ansat i ABA-projekter andre steder i landet. De studerende har sideløbende med efteruddannelsen modtaget supervision fra enten NOVA eller supervisionscentrene TIPO og Nordisk Atferdsklinik.

De studerende, der har bestået ABA-specialmodulet, er Anette Riise Hansen, Caroline Elisabeth Skot-Hansen, Anja Hansen, Joan Mackehauer, Marianne Washuus, Janne Rosendal Kristiansen, Karina Sølbech Kristensen, Jette Marianne Præst, Lilli Bay, Bettina Inger Borkfelt, Jeanette Huvendick, Nini Nyland, Camilla Bock, Anne Kjærgaard samt Ida Friis Nielsen.

De studerende har afsluttet efteruddannelsen med en skriftlig opgave med et selvvalgt problemfelt fra deltagernes egen ABA-praksis. I opgaven har de studerende skullet demonstrerer evne til selvstændigt at identificere og bearbejde et problemfelt indenfor modulets indhold. Der er skrevet opgaver om følgende emner:

De pædagoger, der har gennemført efteruddannelsen og som modtager supervision fra et autoriseret supervisionscenter, skal nu gennemgå en ABA-specifik praktisk og teoretisk prøve for at opfylde kravene til at blive junior-certificeret som ABA-pædagog efter standarder udviklet af The Lovaas Institute of Early Intervention (LIFE).

Der er startet et nyt hold studerende i februar 2006 og de afslutter deres uddannelse til december.

De studerendes skriftlige opgaver kan – hvis der er givet tilladelse til det – lånes fra biblioteket på CVU-Storkøbenhavn – Gladsaxe

Læs om uddannelsen i artiklen ABA-specialmodul på Pædagogisk Diplomuddannelse

Joi Bay / 12.03.2006