Seminar om højintensiv intervention i København

Supervisionscenteret TIPO afholder den 24.11.2006 et seminar om højintensiv og tidlig intervention for børn med autisme. Formålet med seminaret er bl.a. diskussioner af behovet for at justere den skandinaviske model for ABA-behandling.

På seminaret vil følgende områder blive berørt:

Oplægsholdere er psykolog Svein Magnar Hansen, som er klinisk og administrativ leder av TIPO Danmark, samt neurobiolog ph.d. Frank Hoover, som er forskningschef i TIPOgen og TIPO International.

Prisen for seminaret er 600 kr. og der er tilmeldingsfrist den 10.11.2006.

Program, praktiske oplysninger og tilmeldingsblanket

Joi Bay / 29.10.2006