Udbud af supervision til 24 børn

Københavns Kommune har udbudt supervision af 24 børns ABA-behandling i EU-licitation. Det drejer sig om de 14 børnehavebørn og 10 skolebørn, der allerede deltager i kommunens ABA-forsøgsprojekt. Udbuddet gælder supervision i 2007 og første halvdel af 2008, hvor forsøgsprojektet afsluttes. I første omgang skal interesserede supervisionscentre deltage i en prækvalifikationsrunde – senere udvælges de 5 centre, der skal afgive et konkret tilbud på opgaven.

For at kunne komme i betragtning i prækvalifikationen skal et supervisionscenter opfylde en række betingelser:

Tilbudsgiver skal kunne dokumentere at have grundige erfaringer med - og skal beherske de vigtigste discipliner inden for:

Ovennævnte kan dokumenteres i form af anonymiserede individuelle behandlingsplaner for et antal børn på forskelligt funktionsniveau, med forskelligartede læringsprofiler og med varierende træningsbehov. Der bør i eksemplerne indgå børn med massive former for uhensigtsmæssig adfærd (selvstimulering, selvmutilering, raserianfald, søvn- eller spiseforstyrrelser).

Tilbudsgiver skal have erfaring med ABA-behandling i skoler og daginstitutioner. Kan dokumenteres ved at der vedlægges referencer og/eller udtalelser fra kommuner/amter eller andre tidligere samarbejdspartnere, hvor tilbudsgiver har løst tilsvarende opgaver.

Tilbudsgiver skal kunne dokumentere, at de medarbejdere, der vil blive tilknyttet opgaven, har relevante uddannelser. Dokumentation i form af kopi af eksamensbeviser eller andet bevis for gennemførte uddannelser og kurser.

Tilbudsgiver skal have dokumenteret erfaring med dataregistrering og dataanalyse. Ovennævnte dokumenteres ved fremlæggelse af en række eksempler på dataregistreringsskemaer inden for forskellige områder af ABA-pædagogik. Disse eksempler skal både omfatte træning i træningsrum og træning i naturlige omgivelser. Der skal desuden fremlægges eksempler på funktionelle analyser, som baserer sig på data.

Frist for prækvalifikation er den 27.11.2006 kl. 12:00. Frist for endelige tilbud er 9.1.2007 kl. 14:00. Der accepteres prækvalifikationsansøgninger og tilbud på dansk, svensk og norsk.

Den samlende ordlyd af udbuddet findes i TED – Tenders Electronic Daily - Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. Udbuddet har nr. 2006/S 202-215120..

Joi Bay / 25.10.2006