Ni børn i offentligt ABA-tilbud i Århus Amt

Otte børn er startet op i et amtsligt finansieret ABA-tilbud i Århus, og et niende følger til januar.

Amtet vedtog allerede i januar 2006 at udvide behandlingsmulighederne til børn med autisme i Århus ved at etablere permanente ABA-pladser. Tilbuddet har været under forberedelse længe, og der var stor glæde og tilfredshed med den politiske beslutning blandt forældre i ABA-foreningens Århus-afdeling. Desto større blev frustrationen, da pladserne skulle fordeles i amtet. Der viste sig nemlig en overvægt af ansøgere fra amtets største kommune, Århus, som imidlertid kun havde sagt ja-tak til tre pladser. Eftersom der kun var én ansøger, der ikke kom fra Århus Kommune, så det på et tidspunkt ud til, at kun fire af amtets pladser ville kunne besættes, trods det, at der var børn, hvis forældre ønskede en plads.

Ved hjælp af en dialog mellem ABA-foreningen i Århus og politikerne i Århus Kommune, lykkedes det at overbevise om, at dette tilbud var så velplanlagt og visionært, at det ville være en katastrofe ikke at fylde pladserne ud. I Århus-tilbuddet vil man opbygge en lokal supervisionskompetence samt gennemføre et lokalt forskningsprojekt om ABA-intervention – begge dele kan ikke gennemføres med tilstrækkelig kvalitet, hvis der kun er fire børn i tilbuddet. Århus Kommunes økonomi er dårlig, men alligevel fandt politikerne midler til at søsætte ABA-tilbuddet efter sommerferien. Kommunalpolitikerne valgte dog, at tilbuddet skulle have status af et 4-årigt projekt.

Tilbuddet omfatter for øjeblikket ét børnehavebarn i Randers og fem i Århus – og 1. januar starter endnu et. I Århus er endvidere to børn startet i skole i en ABA-plads. Alle børnene er enkeltintegrerede i enten almindelige børnehaver eller skoler, og hvert barn trænes af en pædagog, der oplæres i ABA-teknikker, dels i praksis via tæt supervision, dels på teoretiske kurser. Supervisionen og oplæring af personale varetages af det norske center NOVA, men sideløbende uddannes personale på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital i Risskov, som med tiden skal overtage supervisionen. Der arbejdes endvidere på et forskningsprojekt om ABA-behandlingens effekt på børnene i tilbuddet.

Marianne Bugge / 23.11.2006