Socialministeren kommenterer ABA-foreningens forslag

Folketingets Socialudvalg har i forbindelse med udvalgsbehandlingen af beslutningsforslag B 20 om hjemmebehandling af børn med handicap stillet en række spørgsmål til Socialministeren. Bl.a. er ministeren blevet bedt om at kommentere ABA-foreningens forslag til kvalitetssikring af hjemmebehandlinger.

I sit svar skriver ministeren bl.a.:

»Jeg er meget enig med foreningen i, at forældre skal have mulighed for aktivt at kunne engagere sig i deres barns udvikling. Jeg kan også langt hen ad vejen følge foreningens kommentarer om kvalitetssikring af hjemmebaseret undervisning og træning. Det tværministerielle udvalgsarbejde skal netop have fokus på kvaliteten i undervisnings- og træningstilbuddene til børn med handicap og fokus på, hvordan forældrene kan blive inddraget mere aktivt og få mulighed for et friere valg, bl.a. til at vælge hjemmetræning under fagligt forsvarlige rammer«

Læs hele Socialministerens svar på Folketingets website
Læs ABA-foreningens kommentarer til B 20
Læs beslutningsforslag B 20 (2006/07) og handicaporganisationers kommentarer hertil

Joi Bay / 25.01.2007