Autisme-evaluering er behæftet med alvorlige metodefejl

MarselisborgCentret har netop offentliggjort en evaluering af autisme-tilbud til småbørn.

I opsummeringen hedder det:
»Forældre til børn med autisme får mere støtte og bliver bedre inddraget, hvis børnene træner efter den intensive træningsmetode, ABA (Applied Behavior Analysis). Samtidig udvikles børnenes evne til social kontakt. Til gengæld udvikler de almindelige tilbud børnene mere hvad angår IQ, sprogligt niveau og selvhjælpsfærdigheder – og for færre økonomiske midler.« (fra MarselisborgCentrets pressemeddelelse af 30.1.2007)

Det er et meget overraskende resultat, som burde vække international opmærksomhed, fordi disse resultater modsiger alle udenlandske undersøgelser. Disse viser netop, at en tidlig og intensiv intervention i væsentlig grad forøger børnenes IQ, sproglige niveau og selvhjælpsfærdigheder.

Læs om de udenlandske undersøgelser her:
Sammenligning mellem adfærdsanalytisk og eklektiske tilbud til småbørn med autisme
Sammenligning af to former for intensiv behandling af 4-7 årige børn: ABA og 'eklektisk' behandling

Metoderne som MarselisborgCentret har brugt ved testningen af børnene giver ikke belæg for at konkludere, som man gør i den danske undersøgelse

Hvis man vil sammenligne effekter af flere forskellige tilbud, må man sørge for, at de børn, der indgår i undersøgelsens tilbud, er sammenlignelige. Og hvis man vil kende resultaterne af en behandling, skal man naturligvis teste, inden behandlingen starter – og gentage de samme tests efter behandlingen. Det er hovedprincippet i alle former for klinisk effektmåling.

Men de børn, der indgår i evalueringen, er først blevet testet hele ni måneder, efter behandlingen startede. Ja, nogle børn blev endda først testet 12-13 måneder efter behandlingens start. Derfor ved man reelt ikke om børnene i de forskellige tilbud som udgangspunkt var sammenlignelige.

Den internationale forskning viser, at når man starter en intensiv pædagogisk behandling af børn med autisme – som fx ABA – så sker i der i løbet af de første måneder en meget hurtig udvikling af børnenes færdigheder. Når man – som det er gjort i evalueringen – først tester mange måneder senere, så vil denne starteffekt af behandlingen forsvinde fra resultaterne. Og man vil ikke vide om børnene som udgangspunkt – før behandlingens start – var sammenlignelige.

Bedre gik det ikke, da man i den danske evaluering skulle gennemføre de opfølgende tests, som skulle vise, hvordan børnene har udviklet sig. Normalt skal der gå mindst et år mellem "før- og efter-tests". Hvis der er for kort tid imellem, kan man ikke forvente, at udviklingen tydeligt viser sig i testresultaterne. Børn med autisme udvikler sig langsomt, og derfor bør der gå mindst to år, før en eventuel udvikling kan testes pålideligt. Men alligevel gentestede man børnene efter kun ni måneder, og i grelle tilfælde efter kun seks måneder. Dette vil svække resultaterne i alvorlig grad.

Når man skal sammenligne to målinger af det samme barn, er det vigtigt, at målemetoderne er helt ens. Ellers kan ændringer jo skyldes ændrede målemetoder. Heller ikke på dette punkt har MarselisborgCentrets evaluering levet op til de mest basale krav. Testningen af de enkelte børn blev udført af forskellige psykologer.

Derfor har evalueringen overtrådt alle regler for, hvordan man undersøger behandlingsresultater: ingen viden om børnenes udgangspunkt og forudsætninger for behandlingen, for korte og for varierende tidsrum mellem testene samt uens målemetoder.

Vi er ikke blevet rigere på evidensbaseret viden om, hvordan man bedst hjælper børn med autisme. Men til gengæld er vi blevet 5,2 millioner skattekroner fattigere – dét er evident!

Vi har allerede inden offentliggørelsen kritiseret evalueringen og advaret imod fejlene i metoden. Se pressemeddelelse af 2.1.2007: Socialstof: Socialministeriel evaluering kritiseres

Yderligere information fra
Joi Bay, formand for ABA-foreningen

ABA-foreningen er dannet for at fremme udbygningen af offentlige tilbud om tidlig og intensiv behandling af børn med autisme i Danmark. Foreningens medlemmer er forældre til børn med autisme, fagfolk og andre interesserede.

MarselisborgCentrets pressemeddelelse kan læses her

Redaktionen / 30.01.2007