Nye materialer og links

Menupunktet Materialer og Links på ABAforum.dk er blevet opdateret på flere væsentlige områder. Litteraturhenvisningerne er blevet udvidet, listen over video- og DVD-film er blevet ajourført og der er indført en ny kategori af materialer: pc-programmer baseret på anvendt adfærdsanalyse.

Henvisningerne til adfærdsanalytisk litteratur er blevet opdelt i flere forskellige kategorier. I første omgang får man adgang til den mest basale og lettilgængelige litteratur på dansk, norsk og engelsk. Men hvis man har interesse i mere dybtgående litteratur om ABA, så er der nu omfattende lister over dansk adfærdsanalytisk litteratur, lærebøger i anvendt adfærdsanalyse og de såkaldte curricum-bøger til intensiv pædagogiske behandling af autisme. Curriculum-bøger er lære- og håndbøger i helhedsorienterede, autismespecifikke adfærdsanalytiske interventioner. Disse bøger indeholder dels anvisninger på trænings- og undervisningsteknikker og dels forslag til programmer og øvelser. Til forskel fra bøger med et mere begrænset sigte - fx. bøger om toilettræning eller om brug af aktivitetsbøger - så er curriculum-bøgerne orienteret imod en systematisk opbygning af alle de færdigheder, som mange børn med autisme mangler.

Curriculum-bøgerne er kategoriseret efter den universitetsklinik eller det ABA-center, der har udviklet læreplanerne. Der er curricula fra UCLA Young Autism Project (California), Autism Partnership (California), Child Development, State University of New York, Binghamton (New York), Koegel Autism Center, University of California Santa Barbara (California), Pyramid Educational Consultants (Delaware), Claremont Autism Center (California), Alpine Learning Group (New Jersey) samt Behavior Analysts (California).

Der er også produceret en ny fortegnelse over adfærdsanalytiske grundbøger. Det er lærebøger, der som regel er skrevet til universitetsstuderende. Disse lærebøger handler ikke specifikt om autismebehandling, men om principperne for adfærd og metoder til ændring af, fremme af eller begrænsning af adfærd. Fortegnelsen rummer en direkte anbefaling af to lærebøger, som begge er afprøvet i forbindelse med adfærdsanalytisk efteruddannelse af danske pædagoger og lærere. Men desuden indeholder fortegnelsen henvisning til og beskrivelser af 19 andre tilsvarende lærebøger.

Listen over ABA-relevante links på Internettet er også blevet opdateret. Der er nu henvisning til en lang række ABA-foreninger verden over – både forældreforeninger og foreninger for fagfolk. Disse links giver mulighed for at følge med i, hvad der sker i den danske ABA-forenings søsterorganisationer.

Menupunktet Materialer og Links indeholder nu også henvisninger til en række ressourcer, som er forbeholdt medlemmer af ABA-foreningen. Det drejer sig om

Se det nye menupunkt om Materialer og Links

 

Redaktionen / 20.07.2007