ABA-forældre bidrager til bog om pårørende til mennesker med psykiske sygdomme

Bodil og Paul, som er forældre til den 5-årige Viggo, har skrevet et kapitel i bogen Pårørende, der lige er udgivet af PsykiatriFonden. Bogen giver råd og vejledning til pårørende skrevet af førende fagfolk, og en række pårørende fortæller deres egen historie. I afsnittet om et barn med autisme fortæller Viggos forældre, hvordan de har oplevet at få en autismediagnose og brugt ABA-metoden i behandlingen af deres søn.

Forældrene fortæller, at en af grundene til, at de valgte ABA-metoden, var den meget lange ventetid på at få Viggo udredt og diagnosticeret. Alt i alt tog det halvandet år fra den første mistanke i vuggestuen, over observationer på Børneklinikken og til diagnosen på Bispebjerg Hospitals børnepsykiatriske afdeling. I ventetiden etablerede forældrene selv et ABA-tilbud til Viggo. De havde behov for at udrette noget i den lange ventetid, hvor der var meget lidt hjælp at få. De trænede med Viggo hjemme på skift og købte supervision fra et norsk supervisionscenter.

Forældrene skriver om ABA-metoden: »Vi bruger nu en dansk ABA-konsulent, som også laver supervision af støttepædagogen, og det har sat meget fart på i forhold til Viggo. Han leger nu med de andre børn og taler meget mere, end han har gjort før. Både vi og støttepædagogen stiller krav til ham. Det har været hårdt for ham i starten, men det hjælper ham og bringer ham videre.«

Til historien hører også, at ABA-metoden er kontroversiel i Danmark. Den er både dyrere end de tilbud, børn med autisme normalt får tilbudt, og den er i modstrid med den sædvanlige autismepædagogik og med synes på børn med autisme. Forældrene fortæller, at metoden ser optimistisk på, hvad et barn med autisme kan lære. Og der findes mange gode resultater, især dokumenteret i udenlandsk forskning. Det står i modsætning til det psykologen på Børneklinikken slog fast: »Han kommer ikke til at få det liv, som I troede, han skulle have!”«

Handicapsynet i ABA er også radikalt anderledes end i den gængse autismepædagogik, hvor man indretter omgivelserne efter den handikappede og i høj grad beskytter barnet med autisme mod omverdenens kaos og krav: »ABA inkluderer derimod barnet i normale omgivelser – børnehaver – og støtter og udfordrer barnet til at kunne håndtere det almindelige livs ‘kaos’ og omskiftelighed. Altså ikke noget med at indføre en forudsigelig og struktureret hverdag eller bruge visuel kommunikation, hvilket var den rådgivning, vi fik tilbudt på Børneklinikken. Selv om vi dengang ikke kendte til de forskellige pædagogiske metoder, følte vi intuitivt, at det ikke var noget for Viggo. Sammen med os kunne han sagtens klare en uforudsigelig hverdag, og han var jo i gang med at tale. Han skulle bare stimuleres mere og støttes i at overføre sine færdigheder fra hjemmet til børnehaven. Nu viser det sig, at han kan!«, skriver Bodil og Paul.

Gerlach, J. (red.). (2008). Pårørende – Råd og vejledning til pårørende til mennesker med psykisk sygdom. København: PsykiatriFonden.
Bogen koster 175 kr. plus forsendelse og kan bestilles hos PsykiatriFonden eller købes i boghandlen.
Læs mere om bogen.

Joi Bay / 28.08.2008