Aftale med psykiatriske privatsygehuse

Danske Regioner har torsdag den 28. august 2008 indgået den første aftale med Sammenslutningen af Privathospitaler og Privatklinikker i Danmark (SPPD) om børne- og ungdomspsykiatriske udredninger. Aftalen er indgået efter at en lovændring om udvidet ret til undersøgelse på det børne- og ungdomspsykiatriske område trådte i kraft den 1. august 2008. Aftalen betyder, at børn og unge, der er henvist til psykiatrisk udredning på et offentligt sygehus, nu får et alternativ, hvis ventetiden overstiger to måneder (læs om lovændringen på ABAforum.dk)

De konkrete aftaler, der er indgået, vil i løbet af kort tid være at finde på websitet www.sygehusvalg.dk. Aftalerne med de enkelte private sygehuse og klinikker træder dog først i kraft, når hver enkelt region og sygehus har godkendt aftalen.

For at benytte et af de private undersøgelsestilbud kræver det en henvisning fra det offentlige sygehus, hvor barnet/den unge er henvist til undersøgelse. Regionernes patientkontorer kan oplyse nærmere omkring muligheden for udvidet frit valg til private sygehuse og klinikker.

Fra 1. januar 2009 udvides aftalen, således at børn og unge under 19 år også kan blive henvist til egentlig behandling på et privathospital, hvis de har ventet i mere end to måneder i det offentlige sygehusvæsen.

Privathospitalerne har dog endnu ikke pladser nok til helt at fjerne ventelisterne på psykiatrisk behandling. Men direktør i SPPD, Martin Koch Pedersen, forventer, at privathospitalerne nu vil begynde at udbygge kapaciteten, så man kan blive et reelt alternativ til det ffentlige. Han siger til Orientering på P1:

»Vores medlemmer vil jo ikke på nuværende tidspunkt kunne afhjælpe de lange ventelister, der er på børne- og ungdomspsykiatriområdet. Det skyldes, at lovgivningen først blev vedtaget lige før sommerferien, og vi først nu efter sommerferien har indgået en aftale med Danske Regioner om, hvordan samarbejdet skal forløbe. Men på sigt vil selvfølgelig de psykiatriske privathospitaler – som det også er sket inden for de somatiske områder – udvikle deres forretning og deres virksomhed til at kunne tage flere patienter.«

Meget tyder på, at den private sektor vil få en stor del af patienterne, fordi Danske Regioner har begrænsede muligheder for at nedbringe antallet af børn på ventelisten, der bare er vokset og vokset i løbet af de seneste 10 år. Ifølge de seneste tal – fra april 2008 - er der ca. 3000 børn og unge på venteliste, og ca. halvdelen af børnene har stået på ventelisten i mere end 2 måneder. Det vil sige, at ca. 1500 børn og unge med den nye lov i ryggen har ret til at få stillet en diagnose i den private sektor.

Når den private sektor udbygges, så vil flere psykiatere og sygeplejersker få tilbudt job i den private sektor. Til det siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner:

»Hvis der er nogle af vores nøglepersoner, der vælger at flytte over i det private, så vil vi have endnu vanskeligere ved at holde ventetiden nede. Hvis vores personaleteams bliver brudt ned, fordi nøglepersoner flytter, så frygter jeg at ventetiden bare bliver endnu længere.«

I den aftale, Danske Regioner har lavet med de private klinikker, så er prisen 10 % lavere end prisen i det offentlige. Det skyldes, at der er en lang række opgaver, man slet ikke har i det private. Bl.a. et akut beredskab, uddannelses- og forskningsforpligtelse.

Kilder:
Ritzaus Bureau, 28. august 2008
Orientering på P1, 28.august 2008

Lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (Udvidet behandlingsret for psykisk syge børn og unge og kommunal fysioterapi), LOV nr 539 af 17/06/2008.

Joi Bay /29.08.2008