DANMARK

Socialministeriet præciserer nye regler om tabt arbejdsfortjeneste

Siden regeringen og Dansk Folkeparti i sidste uge aftalte at skære i tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med vidtgående handicap, har der hersket en del forvirring omkring, hvad de nye regler vil indebære. Socialministeren sagde bl.a. til pressen, den begrænsede ret til kompensation for tabte lønindtægter vil kun gælde for børn født efter 1.1.2011. Nu viser det sig, at reglerne i stedet vil gælde for ansøgninger indsendt efter den 1.1.2011. Samtidig præciseres det, at hvis man har fået eller har søgt om tabt arbejdsfortjeneste i 2010, så bliver man ikke berørt af de nye regler.

Socialministeriet har i et nyhedsbrev forklaret de nye regler:

Hvis du og din familie har fået udbetalt tabt arbejdsfortjeneste i 2010, bliver I ikke berørt af de nye regler. Jeres økonomi vil være den samme som nu. Det gælder uanset, hvor meget du/I har fået udbetalt i løbet af året. For jer gælder de gamle regler, så længe I fortsat er i ordningen.

Har du ansøgt om tabt arbejdsfortjeneste i 2010, men først får den bevilget  i 2011, vil du også være omfattet af de gamle regler. Forslaget gælder kun for nye ansøgninger efter 1. januar 2011. Det betyder, at alle familier i fremtiden kender de økonomiske vilkår ved ordningen, inden man ansøger.

For nye ansøgninger efter 1. januar 2011 bliver der et loft på 230.964 kr. på tabt arbejdsfortjeneste, hvis man får ydelsen på fuld tid.

Det betyder:

• Hvis man for eksempel tjener 228.000 kr. og får bevilget tabt arbejdsfortjeneste, bliver man ikke berørt af de nye regler. Her får man fortsat fuld lønkompensation.

• Hvis man for eksempel tjener 225.000 kr. om året og får bevilget tabt arbejdsfortjeneste i 10 timer om ugen, bliver man heller ikke berørt, fordi lønnen ligger under loftet.

• Hvis man for eksempel tjener 550.000 kr. om året og får tabt arbejdsfortjeneste på fuld tid, betyder loftet, at man får udbetalt et beløb på 230.964 kr. som erstatning for lønnen.

• Hvis man for eksempel tjener 700.000 kr. og får tabt arbejdsfortjeneste i fem timer om ugen, får man udbetalt fem  timers erstatning for sin løn beregnet ud fra loftet på 230.964 eller 19.247 kr. pr. måned. Det vil sige, at beregningsgrundlaget for de ugentlige timer på tabt arbejdsfortjeneste bliver nedsat i forhold til ens løn.

Hvis forældreparret har delt tabt arbejdsfortjeneste i 2010 – kan parret fortsætte med det på de gamle regler. Det er også muligt at dele tabt arbejdsfortjeneste med de nye regler.

Det forventes at lovforslaget om ændring af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste fremsættes i Folketinget til oktober.

Kilde: Det betyder de nye regler om tabt arbejdsfortjeneste, Socialministeriet, 4. juni 2010

Læs hele ministeriets nyhedsbrev

Tidligere artikler om dansk social- og uddannelsesret for børn med handicap
Socialminister trækker i land
Forringelser af muligheder for hjemmetræning
Principafgørelse om nedsat forældrebetaling
Socialministeriet præciserer lovgivning
Slut med 50 % friplads i specialbørnehaver
Udgifter til gluten- og kaseinfri diæter kan ikke kompenseres
Ankestyrelsen baserer afgørelse på evidens

Lovgivning om hjemmetræning vedtaget i Folketinget

Joi Bay / 4.06.2010