DANMARK

Oppositionen vil rulle forringelser tilbage

I tv-avisen den 14. juni 2010 lovede Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, at en S-SF regering vil ændre den forringelse af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste, som regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt. Socialministeren forsvarede forringelserne og henviste til, at der er andre hjælpemuligheder i serviceloven.

På Christiansborg er oppositionen imod loftet på tabt arbejdsfortjeneste. Socialdemokraterne lover at lave det om, hvis der sker et regeringsskifte efter næste valg. Mette Frederiksen sagde til tv-avisen:

»Jeg kan grundlæggende ikke forstå, hvorfor det er de mest syge og de mest handicappede børn og der skal betale for den økonomiske krise i Danmark. (…) Man skal prøve at sætte sig i disse familiers sted. Hvis man sidder ude på Rigshospitalet og har fået at vide, at ens barn har fået konstateret kræft og man er nødsaget til at være hjemme hos sit lille barn pga. kemobehandling og andre ting, hvordan det så er oveni, at man måske skal sælge sit hus, fordi man ikke længere har råd til at betale husleje?«

Socialdemokraterne har sagt, at de vil hæve loftet på tabt arbejdsfortjeneste betydeligt, hvis de vinder næste valg. Mette Frederiksen sagde:

»Disse forældre skal have nogle ordentlige økonomiske vilkår, og det får de så ikke med denne regeringen og Dansk Folkeparti, men det vil de få med en kommende socialdemokratisk ledet regering.«

I samme tv-avis blev socialminister Benedikte Kiær (K) spurgt om, hvad disse familier skal gøre?

”Jeg anerkender det er svært og det er hårdt når man ud over at have et sygt barn også skal ud i overvejelser omkring at forlade arbejdsmarkedet eller ej. Det er også derfor at vi i serviceloven har en bred vifte af tilbud om muligheder, hvor man kan kombinere forskellig ting, således at man kan få nogle timers hjælp til at få barnet passet – noget praktisk og noget personlig hjælp. Sådan at man kan lade barnet blive hjemme og samtidig få noget tabt arbejdsfortjeneste, så man kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Og samtidig sørge for, at barnet kan blive hjemme. Så der er en bred vifte af muligheder i serviceloven.«

Ministeren fremhævede også, at på trods af forringelserne vil tabt arbejdsfortjeneste stadig være en gunstig ordning i sammenligning med andre lande.

»Denne ordning med tabt arbejdsfortjeneste har været fremhævet flere gange hvor der ikke har været noget loft overhovedet før. Senest har kommunerne i foråret peget på, at der skal laves om ved denne ordning. Og ordningen har også været til drøftelse i 2007 hvor bl.a. socialdemokraterne var ude at sige, at det kunne være en god idé at se på et loft i forhold til tabt arbejdsfortjeneste. (…) Med dette loft over tabt arbejdsfortjeneste har vi stadig en ordning, som er rigtig god og som vi sagtens kan være godt bekendt og som er langt bedre end de lande, vi plejer at sammenligne os med.«

Tidligere artikler om dansk social- og uddannelsesret for børn med handicap
Tabt arbejdsfortjeneste følger barnet
Kommunernes Landsforening udtrykker usikkerhed omkring besparelse
Socialministeriet præciserer nye regler om tabt arbejdsfortjeneste
Forringelser af muligheder for hjemmetræning
Principafgørelse om nedsat forældrebetaling
Socialministeriet præciserer lovgivning
Slut med 50 % friplads i specialbørnehaver
Udgifter til gluten- og kaseinfri diæter kan ikke kompenseres
Ankestyrelsen baserer afgørelse på evidens

Lovgivning om hjemmetræning vedtaget i Folketinget

Joi Bay /15.06.2010