DANMARK

Minister i samråd om tabt arbejdsfortjeneste

Folketingets Socialudvalg har kaldt socialminister Benedikte Kiær i samråd om de planlagte ændringer i reglerne for hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

 Udvalget har bedt socialministeren om at redegøre for konsekvenserne af de planlagte ændringer i reglerne om tabt arbejdsfortjeneste, for mulighederne for familier med handicappede børn for fremover at kunne passe deres egne børn, frem for at der skal iværksættes andre tilbud til børnene og deres familier. Derudover har udvalget bedt ministeren redegøre for konsekvenserne af de planlagte ændringer i reglerne om tabt arbejdsfortjeneste for andre tilbud til handicappede børn, herunder om de vil medføre behov for øget kapacitet, og hvordan de vil påvirke ventelisterne til f.eks. døgntilbud, specialbørnehaver mv., og hvilke merudgifter kommunerne forventes at få i den forbindelse.

Samrådsspørgsmålene er stillet af socialdemokraten René Skau Björnsson.

Samrådet er åbent for alle (men der skal reserveres plads) og finder sted fredag den 11. juni 2010kl. 12:00. Samrådet bliver transmitteret live på ft.dk og vises desuden på Folketingets tv-kanal, der kan modtages af seere med MPEG4-modtagere og seere med abonnement hos YouSee.

Tidligere artikler om dansk social- og uddannelsesret for børn med handicap
Kommunernes Landsforening udtrykker usikkerhed omkring besparelse
Socialministeriet præciserer nye regler om tabt arbejdsfortjeneste
Socialminister trækker i land
Forringelser af muligheder for hjemmetræning
Principafgørelse om nedsat forældrebetaling
Socialministeriet præciserer lovgivning
Slut med 50 % friplads i specialbørnehaver
Udgifter til gluten- og kaseinfri diæter kan ikke kompenseres
Ankestyrelsen baserer afgørelse på evidens

Lovgivning om hjemmetræning vedtaget i Folketinget

Joi Bay / 08.06.2010