DANMARK

Tabt arbejdsfortjeneste følger barnet

I dagens samråd i Folketingets socialudvalg om besparelser på tabt arbejdsfortjeneste kom det frem, at for nuværende modtagere af tabt arbejdsfortjeneste vil beregningsgrundlaget følge barnet, således at de forældre, der i dag får tabt arbejdsfortjeneste, ikke vil kunne placeres på den nye, lavere ydelse.

Ministeren indledte samrådet med at redegør for baggrunden for at indføre et loft på 19.247 kr. om måneden ved beregning af tabt arbejdsfortjeneste til pasning af et barn med alvorligt handicap i hjemmet. Der er, ifølge ministeren, sket en kraftig stigning i bevillinger af tabt arbejdsfortjeneste. Fra 2007 til 2009 er antallet af modtagere vokset med 3.000 personer og udbetalingerne er steget med 300 mio. kr. om året til samlet 1,25 mia. kroner. Det er baggrunden for at Kommunernes Landsforening har fremsat forslag om at begrænse udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste. Det er bl.a. sket i KLs oplæg Vilje til Velfærd, som blev offentliggjort i foråret.

Socialminister Benedikte Kiær (K) forklarede også, at de nuværende modtagere af tabt arbejdsfortjeneste – eller dem, der søger i 2010 – ikke vil blive ramt af forringelserne:

»Jeg vil gerne gentage, at de familier, der har fået udbetalt tabt arbejdsfortjeneste i 2010, ikke bliver berørt af det nye regelsæt. De fortsætter på den gamle ordning, så længe betingelserne for ydelsen er opfyldt. Det gælder uanset omfanget af den tabte arbejdsfortjeneste man har modtaget i 2010. Fx vil den familie, der har modtaget lønkompensation i nogle få timer til et hospitalsbesøg, vil kunne fortsætte på den gamle ordning. Jeg vil også understrege, at de familier, der har fået udbetalt tabt arbejdsfortjeneste i hele 2010 ikke overgår til den nye ordning når kommunen efter 1.1.2011 laver en opfølgning eller genvurdering af sagen. Disse familier fortsætter på den gamle ordning fordi de har fået udbetalt tabt arbejdsfortjeneste i 2010. (…) Deres økonomi bliver under ingen omstændigheder berørt af de nye forslag. Vi vil ikke have situationer, hvor folk skal gå fra hus og hjem på den baggrund. Den økonomi, man havde da man gik ind i ordningen, har man også fremover. Det betyder også at nye forældre, der går ind i ordningen kender betingelserne fra start.«

René Skau Björnsson (S) ville på den baggrund gerne vide om den tabte arbejdsfortjeneste følger barnet og i hvor lang tid følger den nuværende ordning barnet? Han mindede om, at alle bevillinger af tabt arbejdsfortjeneste normalt bliver genvurderet en gang årligt, og at der i den forbindelse bliver givet en ny bevilling.

Ministeren forklarede om genvurdering af en bevilling.

»Man vælger måske at gå på arbejde fordi situationen for barnet ser bedre ud, men vil tilbage på ordningen fordi det er blevet værre. Hvis det sker i fx 2014, så er man stadig under de samme, gamle regler. Den gamle ordning følger barnet. Dvs. at forældrene også godt kan tillade sig at blive skilt, hvis det er det, man ønsker, og forblive under de gamle regler, hvis man er på ordningen i dag. (…) Vel at mærke, hvis man stadig opfylder betingelserne for at få tabt arbejdsfortjeneste.«

I øvrigt var det småt med nyheder i samrådet, der hovedsagelig blev en gentagelse af de spørgsmål, kritikker og svar, som er blevet fremført i medierne siden forslaget blev fremsat for tre uger siden. Samrådet blev en dyst på ord mellem socialministeren og de to socialdemokrater René Skau Björnsson og Mette Frederiksen. Mette Frederiksen spurgte bl.a. til, hvad der havde ændret sig, siden de konservative har ændret mening om tabt arbejdsfortjeneste. Så sent som i 2002 var der bred politisk enighed om at forbedre den tabte arbejdsfortjeneste med en pensionsordning, og på det tidspunkt var de konservative meget positive.

Ministeren svarede ved at gentage den store vækst i bevillinger af tabt arbejdsfortjeneste, og henviste til den udefrakommende økonomiske krise, som nødvendiggør store besparelser på alle fronter. Samtidig påpegede ministeren, at socialdemokraterne ’taler med to tunger’. De socialdemokratiske borgmestre – bl.a. formanden for KL, Jan Trøjborg – arbejder aktivt for at finde besparelser på dette område, mens de socialdemokratiske folketingsmedlemmer kritiserer besparelserne.

Samrådet sluttede med, at René Skau Björnsson annoncerede, at han nu vil stille en række skriftlige spørgsmål om ændringen, således at ministeren kan få lejlighed til at svare på de spørgsmål, der ikke blev besvaret i samrådet. Blandt de spørgsmål, som ikke blev besvaret er bl.a.

Læs KLs oplæg Vilje til Velfærd

Tidligere artikler om dansk social- og uddannelsesret for børn med handicap
Kommunernes Landsforening udtrykker usikkerhed omkring besparelse
Socialministeriet præciserer nye regler om tabt arbejdsfortjeneste
Forringelser af muligheder for hjemmetræning
Principafgørelse om nedsat forældrebetaling
Socialministeriet præciserer lovgivning
Slut med 50 % friplads i specialbørnehaver
Udgifter til gluten- og kaseinfri diæter kan ikke kompenseres
Ankestyrelsen baserer afgørelse på evidens

Lovgivning om hjemmetræning vedtaget i Folketinget

Joi Bay /14.06.2010