DANMARK

Ny overenskomst for handicaphjælpere betyder lønnedgang

For to år siden indgik fagforbundet 3F og Dansk Industri den første overenskomst for handicaphjælpere. Men kommunerne har ikke villet bevilge udgifter, der svarer til overenskomstens lønniveau, og derfor har overenskomsten haft begrænset betydning. Nu er overenskomsten revideret og grundlønnen er samtidig blevet sat ned, så den svarer til kommunernes bevillingspraksis. Overenskomsten har kun indirekte betydning på børneområdet.

Overenskomsten gælder kun hjælp til voksne med handicap, der er omfattet af den såkaldte borgerstyrede personlig assistance (BPA), og gælder altså hverken hjemmetræning af børn med vidtgående handicap eller aflastning i hjemmet for familier til børn med handicap. Men overenskomstens lønniveau og bestemmelser om arbejdsvilkår er udtryk for markedsvilkårene for handicaphjælpere, og overenskomsten vil – hvis den slår igennem på voksenområdet - få en afsmittende effekt også på børneområdet. Forældre, der ansøger om hjemmetræning, kan overveje at søge om økonomisk støtte, der svarer til lønudgiften efter den nye overenskomst.

Den nye overenskomst er indgået af 3F og FOA på arbejdstagersiden med Dansk Industri og Dansk Erhverv på arbejdsgiversiden. Det betyder, at også SOSU-assistenter, der arbejder som handicaphjælpere og som er organiseret i FOA, nu er omfattet af overenskomsten. Overenskomsten gælder kun på det private marked for handicaphjælpere – dvs for de personer med handicap, der lader private firmaer eller foreninger fungere som arbejdsgivere på deres vegne

Eksempler på løn for ufaglærte handicaphjælpere

Område

Grundløn

Aftenarbejde
kl . 17 – 23

Natarbejde
kl. 23 - 06

Lørdage
kl. 11 - 24

Søndage
kl. 00 – 24

Storkøbenhavn

118,18

+ 28 %

+ 31,5 %

+ 28 %

+ 50 %

Nordsjælland

116,98

+ 28 %

+ 31,5 %

+ 28 %

+ 50 %

Århus og kommuner syd og vest for København

115,25

+ 28 %

+ 31,5 %

+ 28 %

+ 50 %

Odense, Aalborg og andre større kommuner

114,06

+ 28 %

+ 31,5 %

+ 28 %

+ 50 %

Andre kommuner

112,33

+ 28 %

+ 31,5 %

+ 28 %

+ 50 %

Overenskomsten betyder en lønnedgang på ca. 12 kr. i timen, men til gengæld er tillæggene for aften-, nat og weekendarbejde højere end i den tidligere overenskomst.

Til grundløn og tillæg for aften-, nat- og weekendarbejde skal lægges feriepenge, feriefridage, ATP-bidrag samt – for nogle – et pensionsbidrag. Samlet set skal man som arbejdsgiver regne med lønudgifter på ca. 132 – 138 kr per time inden for normal dagarbejdstid til personer, der ikke skal have pensionstillæg. Pensionsbidraget på 12,6 % udbetales til handicaphjælpere, der er fyldt 21 år og som har 12 måneders anciennitet med mindst 8 timers arbejde om ugen. Til personer, der har ret til pensionsbidrag, stiger lønudgiften til mellem 145 og 153 kr. per time inden for normal arbejdstid på hverdage.

Til ansatte, der er uddannede SOSU-assistenter, er grundlønnen 12-16 kr. højere per time, og der skal også betales ekstra til personale med mere end 3 års erfaring. Overenskomsten indeholder desuden bestemmelser om løn under sygdom, barns 1. og 2. sygedag, graviditet og barsel, forældreorlov samt opsigelsesvarsler

Læs aftalen mellem 3F, FOA, Dansk Industri og Dansk Erhverv

Læs FOAs gennemgang af lønaftalen

Joi Bay 11.04.2011