DANMARK

S-SF regering vil genindføre fuld tabt arbejdsfortjeneste

Af den økonomiske 2020-plan, som S og SF har fremlagt, fremgår det, at partierne vil leve op til deres tidligere løfte om, at forældre til børn med alvorlige handicap igen skal have fuld kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Sidste år gennemførte regeringen i samarbejde med Dansk Folkeparti den såkaldte Genopretningspakke. Et af elementerne var en kraftig forringelse af mulighederne for at få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med svære handicap (se artiklen Forringelser af muligheder for hjemmetræning). Mens tabt arbejdsfortjeneste som følge af barnets handicap tidligere blev kompenseret 100 %, så blev der med Genopretningspakken indført et loft på den månedlige kompensation på ca. 19.600 kr. Det er dette loft, som Socialdemokraterne og SFs plan Fair Løsning 2020, vil rulle tilbage.

S og SF har fremlagt deres alternativ til regeringens 2020-plan. Fair Løsning 2020 kaldes oppositionens plan. Heri er der en detaljeret gennemgang af, hvilke af elementerne i regeringens Genopretningspakke, som en ny S-ledet regering vil opretholde og hvilke dele, der skal afskaffes. Loftet over tabt arbejdsfortjeneste er et af de elementer, som en eventuel ny regering ikke vil videreføre. (se tabel 2.3. side 43 i Fair Løsning 2020)

Dermed lader det indtil videre til, at en kommende S-SF-regering vil leve op til det løfte, som blev givet i forbindelse med den politiske diskussion af Genopretningspakken i 2010. I tv-avisen den 14. juni 2010 lovede Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, at en S-SF regering vil ændre den forringelse af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste, som regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt. Hun sagde også, at »disse forældre (til børn med alvorlige handicap) skal have nogle ordentlige økonomiske vilkår, og det får de så ikke med denne regeringen og Dansk Folkeparti, men det vil de få med en kommende socialdemokratisk ledet regering.« (se artiklen Oppositionen vil rulle forringelser tilbage)

Læs Fair Løsning 2020-planen

Tidligere artikler om dansk social- og uddannelsesret for børn med handicap
Manglende udredning kan umuliggøre bevilling af støtte til familien
Ny principafgørelse om tabt arbejdsfortjeneste
Lovforslag om beskæring af tabt arbejdsfortjeneste
Tabt arbejdsfortjeneste følger barnet
Kommunernes Landsforening udtrykker usikkerhed omkring besparelse
Socialministeriet præciserer nye regler om tabt arbejdsfortjeneste
Forringelser af muligheder for hjemmetræning
Principafgørelse om nedsat forældrebetaling
Socialministeriet præciserer lovgivning
Slut med 50 % friplads i specialbørnehaver
Udgifter til gluten- og kaseinfri diæter kan ikke kompenseres
Ankestyrelsen baserer afgørelse på evidens

Lovgivning om hjemmetræning vedtaget i Folketinget

Joi Bay /17.05.2011