DANMARK

17 forskellilge udbydere af supervision i Danmark

Der er opbrud i udbudet af ABA-supervision i Danmark. En af de ældste og største aktører – NOVA – har besluttet at lukke og samtidig er der nye udbydere på markedet for ABA-behandling i Danmark. Der er nu 17 forskellige udbydere af ABA-supervision – heraf fire offentlige.

Supervisionscenteret NOVA har besluttet at stoppe dets aktiviteter, men centerets danske supervisorer fortsætter som selvstændige udbydere. NOVA startede oprindelig som Stiftelsen norsk forskningsinstitutt for barn med utviklingsforstyrrelser (NFBU), men skiftede navn til NOVA i forbindelse med, at centeret vandt udbuddet om at give supervision til 24 børn i det københavnske ABA-forsøgsprojekt. Siden har NOVA også givet supervision til forsøgsprojektet i Århus, og har efteruddannet en række danske supervisorer og ABA-pædagoger. NOVA er oprettet af professor Svein Eikeseth, som også har fungeret som klnisk chef.

Som begrundelse for at stoppe aktiviteterne angiver NOVA personlige omstændigheder hos centerets kliniske chef. Ud over aktiviteterne i Danmark har Svein Eikeseth og NOVA også været involveret i UK Young Autism Project og i supervisionen af ABA-børn i Stockholm Län. Det vides endnu ikke, hvordan disse aktiviteter påvirkes af beslutningen om at lukke NOVA.

NOVA havde tre danske supervisorer – Naja Moreno-Jensen, Stine Borbye og Lise Petersen. De vil fortsat give supervision med udgangspunkt i Sammenslutningen af danske ABA supervisorer, som ikke er et nyt supervisioncenter, men en portal, der skal samle uafhængige ABA-supervisorer. Ud over de tre tidligere NOVA-ansatte supervisorer er også Mette Have Sørensen tilknyttet Sammenslutningen af danske ABA supervisorer. Hun er uddannet af Institutt for Anvendt Atferdsanalyse (forkortet IAA).

Samtidig med at NOVA lukker, er der tre nye udbydere, som tilbyder supervision i Danmark. Det er tre norske udbydere: Klevstrand Klinikken, Institutt for Anvendt Atferdsanalyse samt Grethe Brandsar. Det er i alle tilfælde meget erfarne supervisionsudbydere.

Grethe Brandsar har været med til at give supervision i Danmark siden den tidlige start af ABA-tilbud i Danmark. Først som seniorsupervisor i TIPO, senere som seniorsupervisor i NOVA. Hun vil nu kombinere en offentlig deltidsansættelse i Norge med supervision til enkelte børn i Danmark.

Klevstrand Klinikken drives af Morten og Anita Klevstrand. Morten Klevstrand var med til at introducere ABA-behandling af børn med autisme i Norge i 1989 og i Danmark i 2001, og oprettede i sin tid TIPO – Tidlig Intervensjons Programmet i Oslo.

Institutt for Anvendt Atferdsanalyse (forkortet IAA) har hjemsted i Stavanger og i Haugesund på den sydlige, norske vestkyst, hvor IAA driver ABA-børnehaver og aflastningstilbud til børn med autisme. IAA er et privat center, men opererer i tæt samarbejde med centerets hjemkommuner, og alle IAAs tilbud er baseret på offentlig finansiering. Som noget nyt er IAA begyndt at give supervision i Danmark.

Efter disse ændringer i udbudet af ABA-supervision, er der nu 17 forskellige udbydere af supervision i Danmark, hvoraf de fleste er uafhængige enkeltmandsfirmaer. Fire af dem er offentlige og servicerer primært kommunale institutioner og skoler og sælger kun supervision i begrænset omfang.

Kontaktadresser

Sammenslutningen af danske ABA supervisorer
www.dabas.dk

Grethe Brandsar
+47 92 67 85 88

Institutt for Anvendt Atferdsanalyse
http://www.iaa.no/

Klevstrand Klinikken
http://www.klevstrandklinikken.com/

NOVA
http://www.novaautism.com/

Joi Bay /29.06.2011