DANMARK

Valg af ABA-supervisor

Hvad enten man er blevet godkendt til hjemmetræning eller selv finansierer ABA-behandling, så vil man som forældre blive stillet over for opgaven at vælge hvem, der skal give supervision. I Danmark er der for øjeblikket næsten en snes centre og enkeltmandsfirmaer, der udbyder supervision, så det kan være svært at overskue, hvordan man som forælder vælger supervisionsudbyder. I det følgende er der en række gode råd til, hvordan man kan gå frem.

Valget af supervisor kan bedst sammenlignes med at man står over for at skulle vælge en entreprenør, der skal opføre en arkitekttegnet tilbygning til sit hus. I en sådan situation vil man normalt indhente forskellige tilbud, som gør det muligt at sammenligne pris og kvalitet. Det samme skal man gøre, når man vælger ABA-supervisor. Som forældre til et barn, der ikke tidligere har været i ABA-behandling, er det en særlig udfordring at sammenligne sådanne tilbud og sikre, at man får den kvalitet, man betaler for.

Husk at ABA-supervision er et gråt marked

ABA-supervisor er ikke en beskyttet titel og det betyder, at enhver kan kalde sig selv for supervisor og kan sælge sine ydelser. Der er ingen godkendelsesordning og ingen offentlig eller professionel kvalitetskontrol. Man er som forældre derfor selv ansvarlig for at sikre den nødvendige kvalitet i supervisionen. Der findes to forskellige ABA-cetificeringsordninger, men de færreste supervisorer i Danmark vil være i besiddelse af en sådan certificering. Læs om de to certificeringssystemer på ABAforum.dk.

Hvordan indhenter man tilbud?

Der findes – som nævnt – et antal ABA-supervisionscentre og enkeltpersoner, som sælger deres ydelser i Danmark. Der findes en liste over disse udbydere på ABAforum.dk. Forløbet kan fx være:

Herefter vil processen typisk bestå af følgende

Et sådant tilbud og et indledende møde koster ikke noget.

Hvad skal man indhente tilbud på?

Hvis man er nybegynder i ABA-behandling skal man indhente et tilbud, som gør det muligt at sammenligne de forskellige udbyderes ydelser. Et sådant tilbud vil typiske indeholde følgende

Man bør som forældre sende dokumentet Retningslinier for supervision til hjemmebaserede ABA-interventioner til de supervisorer, der skal give tilbud, og bede dem om at vurdere, hvilke af de ydelser, der er beskrevet heri, de kan levere, og hvad det i givet fald vil koste.

Spørgsmål, som man bør stille til tilbuddet:

Supervisionscenterets samlede faglige kompetencer og kvalitetssikring

Med de samlede faglige kompetencer menes summen af supervisionscenterets faglighed og de mekanismer, som centeret har indarbejdet, for sikre vedligeholdelse og videreudvikling af medarbejdernes kompetencer. Man skal i den forbindelse huske, at også ABA-supervisorer har brug for efteruddannelse og for at få ny inspiration. De samlede faglige kompetencer kan fx belyses på følgende måde:

Spørgsmål til supervisionen af det aktuelle barn

Det er vigtigt også at spørge en potentiel supervisor en række faglige spørgsmål, som kan give indtryk af, hvordan hun eller han vil gribe supervisionen an i forhold til det aktuelle barn. Det kan være vanskeligt at gøre med mindre man har forhåndsviden om anvendt adfærdsanalyse, men det er ikke umuligt. Man kan fx gøre følgende:

Hvem vil konkret levere supervisionen?

Nogle supervisionscentre har medarbejdere med forskellige kvalifikationer – fx en klinikchef, en seniorsupervisor, nogle juniorsupervisorer og nogle trainee-supervisorer. Det er derfor vigtigt, at få at vide, hvem, der konkret vil levere supervisionen og hvad der er vedkommendes faglige baggrund. Det er også vigtigt, at man mødes med denne person for at sikre sig, at det er en person, man kan arbejde sammen med.

Husk at ABA-supervision i hjemmet er en personlig relation

En ABA-supervisor bliver oftest en meget tæt samarbejdspartner og vedkommendes personlige egenskaber har derfor betydning. Man skal tænke på, om ’kemien’ kan komme til at fungere.

Indhent referencer

En potentiel supervisor bør levere referencer til familier eller børnehaver/skoler, hvor hun eller han har givet supervision. Det er vigtigt at kontakte disse for at høre om erfaringer med vedkommende – ikke alene med selve supervisionscenteret men også med den person, der faktisk skal levere supervisionen. Via ABA-forældres forum vil det også ofte være muligt at få kontakt til forældre, der har erfaringer med centeret eller den enkelte supervisor.

Forsyningssikkerhed

Forsyningssikkerhed betyder i denne sammenhæng hvilken sikkerhed man som forældre og som kunde har for at man får de ydelser, man betaler for i tilfælde af sygdom eller barsel.

Kontrakt

Bed om at se et eksempel på eller et udkast til kontrakten. Det kan ikke anbefales at skrive kontrakt for mere end tre måneder i første omgang. På den måde sikrer man sig, at samarbejdet kan komme til at fungere, og at ABA-metoden er velegnet til familien og til barnet uden at være bundet i en længere periode. Efter de tre måneder vil man normalt skrive kontrakt for et år ad gangen. Men samtidig skal man sikre sig, at man relativt let kan komme ud af kontrakten. Det er normalt med en måneds opsigelsesvarsel, og man skal ikke acceptere længere opsigelsesvarsler eller eventuelt erstatningsansvar, hvis man bryder kontrakten i utide.

Hvad koster ABA-supervision

En standard-kontrakt om live-supervision hver 14. dag og telefon-/videosupervision hver 14. dag koster mellem 10.000 og 13.000 DKK om måneden. Men de ydelser, der leveres, kan variere. Spørg især om følgende:

Hvis det drejer sig om hjemmetræning, er det en god idé at sørge for at alle udgifter er indregnet i prisen, således at man kun skal søge sin kommune om et samlet beløb til supervision.

På ABA-forældres netværk er der yderligere vejledninger til valg af supervisor. Disse vejledninger er kun tilgængelige for medlemmer af ABA-foreningen.

 

Joi Bay /30.06.2011