DANMARK

Kritik af forhøjelse af tabt arbejdsfortjeneste

Kræftens Bekæmpelse kritiserer den nye regerings planer om at hæve grænsen for tabt arbejdsfortjeneste til 27.500 kr. per måned. Selv om det er en forbedring i forhold til det tidligere loft på 20.000 kr., så vil det stadig betyde en betragtelig økonomisk lussing til mere end halvdelen af de familier, hvor et barn får kræft.

Bestemmelserne om tabt arbejdsfortjeneste anvendes ikke kun i forhold til forældre til børn med handicap, men også forældre til børn, der er langvarigt syge – bl.a. som følge af cancer. Årligt rammes ca. 150 børn af cancer i Danmark, og deres behandling kan vare op til 2½ år. Immunforsvaret svækkes af behandlinger, og derfor skal barnet oftest isoleres hjemme i perioderne mellem hospitalsindlæggelserne. Både under hospitalsindlæggelserne og når barnet isoleres hjemme bliver sådanne børn passet af deres forældre, der derfor får bevilget tabt arbejdsfortjeneste.

Den nye grænsen for tabt arbejdsfortjeneste er ikke god nok, siger direktør for Kræftens Bekæmpelse Leif Vestergaard Pedersen. Den betyder stadig en lønnedgang på 6.000 kr. pr. måned for f.eks. en folkeskolelærer. Det vil stadig komme til at koste omkring en kvart million for en ganske almindelig lønmodtagerfamilie, hvis deres barn får kræft. Den byrde kan vi ikke være bekendt at lægge oven i alle spekulationerne om en sygdom, som barnet kan dø af, siger Leif Vestergaard Pedersen.

Kræftens Bekæmpelse påpeger også, at hovedparten af forældre tjener mere end det nye loft over tabt arbejdsfortjeneste. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har tidligere regnet på, hvor meget familier med børn under 18 år typisk tjener. Beregningen viser, at hele 62 procent af mødrene i familierne ligger i gruppen over 300.000, hvor man vil blive ramt økonomisk af det nye loft. Blandt fædrene er det 89 procent som mister indkomst, hvis de bliver nødt til at blive hjemme hos et sygt barn.

Kræftens Bekæmpelse mener, at der slet ikke burde være noget loft for kompensation for tabt arbejdsfortjeneste når et barn bliver ramt af kræft.

Se beregningerne fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Læs Foreløbig aftale om satspuljen for 2012 på det sociale område

Tidligere artikler om dansk social- og uddannelsesret for børn med handicap
Loft over tabt arbejdsfortjeneste hæves til 27.500 kr.
Uenighed om satspulje til tabt arbejdsfortjeneste
Regeringen foreslår satspuljemidler til regulering af tabt arbejdsfortjeneste
Serviceloven kan ikke dække kørsel til og fra skole
Ventelister er ikke lovlige
Retssag imod Det Sociale Nævn
Skilsmisse får konsekvenser for ret til aflastning
Ikke flertal for aftale om kommunale serviceniveauer for handicappede
Partierne svarer på handicappolitiske spørgsmål
Ny vejledning om tabt arbejdsfortjeneste
Forbud imod diskrimination gælder også pårørende til børn med handicap
Forældre føler sig svigtet af det sociale system
Beregningsgrundlag for tabt arbejdsfortjeneste
Ny aftale vil forringe ankemuligheder
S-SF regering vil genindføre fuld tabt arbejdsfortjeneste
Manglende udredning kan umuliggøre bevilling af støtte til familien

Ny principafgørelse om tabt arbejdsfortjeneste

Lovforslag om beskæring af tabt arbejdsfortjeneste
Tabt arbejdsfortjeneste følger barnet
Kommunernes Landsforening udtrykker usikkerhed omkring besparelse
Socialministeriet præciserer nye regler om tabt arbejdsfortjeneste
Forringelser af muligheder for hjemmetræning
Principafgørelse om nedsat forældrebetaling
Socialministeriet præciserer lovgivning
Slut med 50 % friplads i specialbørnehaver
Udgifter til gluten- og kaseinfri diæter kan ikke kompenseres
Ankestyrelsen baserer afgørelse på evidens

Lovgivning om hjemmetræning vedtaget i Folketinget

Linda Andersen /15.11.2011