DANMARK

Loft over tabt arbejdsfortjeneste hæves til 27.500 kr.

Satspuljepartierne har indgået en foreløbig aftale for det sociale område i 2012. Partierne bag, som indbefatter Venstre, Socialdemokratiet, Danske Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservativ Folkeparti, har i alt fordelt 1,8 mia. kr. til fordeling over de kommende fire. På handicapområdet er der afsat 470 mio. kr. de næste fire år. Pengene skal primært anvendes til at hæve loftet over tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der passer eller træner et barn med handicap hjemme, i alt ca. 395 mio. kr. Loftet hæves til 27.500 kr. om måneden. Der afsættes også 20 mio. kr. til social teknologi for mennesker med handicap.

Læs Foreløbig aftale om satspuljen for 2012 på det sociale område

Tidligere artikler om dansk social- og uddannelsesret for børn med handicap
Uenighed om satspulje til tabt arbejdsfortjeneste
Regeringen foreslår satspuljemidler til regulering af tabt arbejdsfortjeneste
Serviceloven kan ikke dække kørsel til og fra skole
Ventelister er ikke lovlige
Retssag imod Det Sociale Nævn
Skilsmisse får konsekvenser for ret til aflastning
Ikke flertal for aftale om kommunale serviceniveauer for handicappede
Partierne svarer på handicappolitiske spørgsmål
Ny vejledning om tabt arbejdsfortjeneste
Forbud imod diskrimination gælder også pårørende til børn med handicap
Forældre føler sig svigtet af det sociale system
Beregningsgrundlag for tabt arbejdsfortjeneste
Ny aftale vil forringe ankemuligheder
S-SF regering vil genindføre fuld tabt arbejdsfortjeneste
Manglende udredning kan umuliggøre bevilling af støtte til familien

Ny principafgørelse om tabt arbejdsfortjeneste

Lovforslag om beskæring af tabt arbejdsfortjeneste
Tabt arbejdsfortjeneste følger barnet
Kommunernes Landsforening udtrykker usikkerhed omkring besparelse
Socialministeriet præciserer nye regler om tabt arbejdsfortjeneste
Forringelser af muligheder for hjemmetræning
Principafgørelse om nedsat forældrebetaling
Socialministeriet præciserer lovgivning
Slut med 50 % friplads i specialbørnehaver
Udgifter til gluten- og kaseinfri diæter kan ikke kompenseres
Ankestyrelsen baserer afgørelse på evidens

Lovgivning om hjemmetræning vedtaget i Folketinget

Linda Andersen /14.11.2011