DANMARK

Registrering af diskrimination

Institut for Menneskerettigheder har oprettet et website til registrering af diskrimination af bl.a. personer med handicap. Formålet er at indsamle subjektive erfaringer med usaglig forskelsbehandling og at producere et overblik over skjulte former for diskrimination. Sitet hedder Sig Fra Nu!

Registreringen på Sig Fra Nu! er anonym. Når man registrerer en oplevelse af diskrimination på Sig Fra Nu!, er man med til at sætte fokus på omfanget af oplevet Sig Fra Nu! logodiskrimination i Danmark. En registrering går ikke videre til politiet, men registreringen bliver brugt til statistik over den form for diskrimination, som sjældent anmeldes – bl.a. fordi det kun er nogle former for diskrimination, der er ulovlig i Danmark.

Institut for Menneskerettigheder ønsker at afdække omfanget af den oplevede diskrimination. Derfor bliver der i spørgeskemaet også spurgt til forhold, som ikke er med i gældende lovgivning.

Formanden for Danske Handicaporganisationer Stig Langvad siger, at registrering betyder synlighed, og synlighed er vejen frem i kampen mod diskrimination. Handicapområdet er ikke velbelyst i dag, og han opfordrer til, at alle mennesker med handicap, som oplever diskrimination, bruger hjemmesiden.

Som forældre til et barn med handicap kan man bl.a. forestille sig, at man bruger websitet til at gøre opmærksom på områder, hvor ens barn eller familien forskelsbehandles. Fx hvis man som forældre nægtes mulighed for at udøve det frie skolevalg, som andre forældre har. Eller hvis ens barn ikke kan blive enkeltintegreret sammen med lokale jævnaldrende, fordi kommunen vil gennemtvinge placering i et specialtilbud. Eller hvis ens barn må blive hjemme fra udflugter eller besøg, fordi der ikke er ressourcer til at støtte barnet til aktiviteter uden for de faste rammer. Også manglende muligheder for at medtage barnet med handicap på offentlige steder eller eksempler på manglende hensyntagen til barnets handicap vil kunne rapporteres som urimelig forskelsbehandling.

På hjemmesiden kan man også læse om, hvad diskrimination er, hvordan lovgivningen er, og få vejledning til at klage. Hjemmesiden er oversat til fem sprog.

Sig Fra Nu! har adressen http://www.sigfranu.dk/

Tidligere artikler om dansk social- og uddannelsesret for børn med handicap
Kritik af forhøjelse af tabt arbejdsfortjeneste
Loft over tabt arbejdsfortjeneste hæves til 27.500 kr.
Uenighed om satspulje til tabt arbejdsfortjeneste
Regeringen foreslår satspuljemidler til regulering af tabt arbejdsfortjeneste
Serviceloven kan ikke dække kørsel til og fra skole
Ventelister er ikke lovlige
Retssag imod Det Sociale Nævn
Skilsmisse får konsekvenser for ret til aflastning
Ikke flertal for aftale om kommunale serviceniveauer for handicappede
Partierne svarer på handicappolitiske spørgsmål
Ny vejledning om tabt arbejdsfortjeneste
Forbud imod diskrimination gælder også pårørende til børn med handicap
Forældre føler sig svigtet af det sociale system
Beregningsgrundlag for tabt arbejdsfortjeneste
Ny aftale vil forringe ankemuligheder
S-SF regering vil genindføre fuld tabt arbejdsfortjeneste
Manglende udredning kan umuliggøre bevilling af støtte til familien

Ny principafgørelse om tabt arbejdsfortjeneste

Lovforslag om beskæring af tabt arbejdsfortjeneste
Tabt arbejdsfortjeneste følger barnet
Kommunernes Landsforening udtrykker usikkerhed omkring besparelse
Socialministeriet præciserer nye regler om tabt arbejdsfortjeneste
Forringelser af muligheder for hjemmetræning
Principafgørelse om nedsat forældrebetaling
Socialministeriet præciserer lovgivning
Slut med 50 % friplads i specialbørnehaver
Udgifter til gluten- og kaseinfri diæter kan ikke kompenseres
Ankestyrelsen baserer afgørelse på evidens

Lovgivning om hjemmetræning vedtaget i Folketinget

Linda Andersen /19.11.2011