DANMARK

Uenighed om satspulje til tabt arbejdsfortjeneste

Som tidligere beskrevet har regeringen foreslået, at satspuljemidlerne skal anvendes til en delvis genopretning af kompensationen for tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der passer eller træner et barn med handicap i hjemmet (læs artiklen Regeringen foreslår satspuljemidler til regulering af tabt arbejdsfortjeneste). Det bliver dog ikke let at få de øvrige satspuljepartier med på den idé. Ifølge dagbladet Politiken modsætter oppositionen sig, at satspuljen kan anvendes til dette formål. Eftersom der er tale om et forlig, skal partierne nå til enighed.

Dagbladet Politiken skriver fredag den 11. november, at det bliver svært at nå til enighed i kredsen af satspuljepartier. De tidligere regeringspartier, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er kritiske over for, at regeringen vil benytte satspuljen til at opfylde nogle af dens valgløfter.

Det er især ønsket om at hæve loftet for kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, der skiller de to fløje. Ifølge Politiken vil det koste 447 mio. kr. at ændre bestemmelserne om tabt arbejdsfortjeneste. Selv om oppositionspartierne er villige til at hæve loftet for tabt arbejdsfortjeneste, så mener de, at pengene skal tages fra finansloven og ikke fra satspuljen.

Socialordfører for de konservative, Tom Behnke, siger til avisen, at partiet vil stå stejlt på, at satspuljemidlerne målrettet skal gå til projekter med en social profil. Enhedslisten, som ikke er med i satspuljeforliget, er enige med de borgerlige partier. Partiets socialordfører Finn Sørensen siger, at der er en tendens til, at man tager penge fra satspuljen, som burde findes på finansloven. Det er så de allersvageste, der kommer til at betale, siger han.

Hertil siger Marlene B. Lorentzen fra de radikale at der netop er tale om en meget svag gruppe, der har alvorligt syge og handicappede børn. Özlem Cekic fra SF mener, at kritikken er ude af proportioner, og minder om, at den tidligere regering selv har brugt satspuljen til samme formål. Nemlig da man afsatte 150 mio. kroner årligt til hjemmetræningsordningen og til pension til forældre, der selv passer deres syge eller handicappede barn.

Satspuljeforhandlingerne indledes fredag den 11. november.

Kilde: Politiken, 11. december 2011

Tidligere artikler om dansk social- og uddannelsesret for børn med handicap
Regeringen foreslår satspuljemidler til regulering af tabt arbejdsfortjeneste
Serviceloven kan ikke dække kørsel til og fra skole
Ventelister er ikke lovlige
Retssag imod Det Sociale Nævn
Skilsmisse får konsekvenser for ret til aflastning
Ikke flertal for aftale om kommunale serviceniveauer for handicappede
Partierne svarer på handicappolitiske spørgsmål
Ny vejledning om tabt arbejdsfortjeneste
Forbud imod diskrimination gælder også pårørende til børn med handicap
Forældre føler sig svigtet af det sociale system
Beregningsgrundlag for tabt arbejdsfortjeneste
Ny aftale vil forringe ankemuligheder
S-SF regering vil genindføre fuld tabt arbejdsfortjeneste
Manglende udredning kan umuliggøre bevilling af støtte til familien

Ny principafgørelse om tabt arbejdsfortjeneste

Lovforslag om beskæring af tabt arbejdsfortjeneste
Tabt arbejdsfortjeneste følger barnet
Kommunernes Landsforening udtrykker usikkerhed omkring besparelse
Socialministeriet præciserer nye regler om tabt arbejdsfortjeneste
Forringelser af muligheder for hjemmetræning
Principafgørelse om nedsat forældrebetaling
Socialministeriet præciserer lovgivning
Slut med 50 % friplads i specialbørnehaver
Udgifter til gluten- og kaseinfri diæter kan ikke kompenseres
Ankestyrelsen baserer afgørelse på evidens

Lovgivning om hjemmetræning vedtaget i Folketinget

Joi Bay /11.11.2011