DANMARK

Lovforslag revideres efter kritik

I følge Radioavisen har partierne bag forliget om specialundervisning lyttet til de mange kritiske høringsvar. Undervisningsministeren udtaler, at hun og forligspartierne er enige om at lave om på lovforslaget om specialundervisning. I stedet for at afskaffe retten til specialundervisning til børn, der har behov for mindre end 12 undervisningstimers støtte om ugen, så siger ministeren, at elever, der har behov for støtte, også skal have det.

Lovforslaget, der tidligere været omtalt på ABAforum (læs Protester og argumenter imod forringelser), har til formål at flytte midler fra specialundervisning til den almene undervisning. Det gøres ved at afskaffe retten til specialundervisning til børn, der er enkeltintegreret i folkeskolen med mindre end 12 undervisningstimers pædagogisk støtte om ugen. Ifølge lovforslaget skal disse børn underlægges de samme bestemmelser som alle andre børn – uden særlige behov – i folkeskolen og vil blive tilbudt de samme typer af pædagogiske tilbud som typiske børn.

Der har været en høringsrunde om lovforslaget, og næsten alle har udtalt sig kritisk – ikke alene handicaporganisationerne men også Danmarks Lærerforening. Til Radioavisen siger undervisningsminister Christine Antorini, at der har været en bekymring hos lærere og forældre, om børn vil få den nødvendige støtte i deres klasse, når specialundervisningsbegrebet ændres. Derfor har ministeren og forligspartierne nu besluttet, at elever, der har behov for at få støtte i et eller andet omfang, skal have det. ”En skoleleder skal tilbyde et barn den nødvendige støtte, hvis barnet har brug for det, og det har vi nu præciseret i lovforslaget”, siger undervisningsministeren.

Danmarks Lærerforening er positiv over for ændringerne. Næstformand Dorte Lange udtaler, at der begynder at tegne sig en rigtig god intention, som også ser ud til at fungere i praksis. Men formanden for Landsforeningen Autisme, Morten Carlsson, mener at det er upræcist, hvor meget støtte børn med vanskeligheder eller handicap skal have. ”Det kan jo defineres som halvanden time i den ene kommune og otte timer i den anden kommune. Jeg er bange for, at vi kommer til at skubbe flere over i specialklasser og specialskoler”, siger Morten Carlsson til Radioavisen.

Kilde: Radioavisen kl. 18:00, 2. februar 2012

Tidligere artikler om dansk social- og uddannelsesret for børn med handicap
Protester og argumenter imod forringelser
Frakendelse af bevilget ydelse kræver god begrundelse
Ankemuligheder forringes og adgang til specialundervisning begrænses
Stop for merudgifter kræver afgørelse
Registrering af diskrimination
Kritik af forhøjelse af tabt arbejdsfortjeneste
Loft over tabt arbejdsfortjeneste hæves til 27.500 kr.
Uenighed om satspulje til tabt arbejdsfortjeneste
Regeringen foreslår satspuljemidler til regulering af tabt arbejdsfortjeneste
Serviceloven kan ikke dække kørsel til og fra skole
Ventelister er ikke lovlige
Retssag imod Det Sociale Nævn
Skilsmisse får konsekvenser for ret til aflastning
Ikke flertal for aftale om kommunale serviceniveauer for handicappede
Partierne svarer på handicappolitiske spørgsmål
Ny vejledning om tabt arbejdsfortjeneste
Forbud imod diskrimination gælder også pårørende til børn med handicap
Forældre føler sig svigtet af det sociale system
Beregningsgrundlag for tabt arbejdsfortjeneste
Ny aftale vil forringe ankemuligheder
S-SF regering vil genindføre fuld tabt arbejdsfortjeneste
Manglende udredning kan umuliggøre bevilling af støtte til familien

Ny principafgørelse om tabt arbejdsfortjeneste

Lovforslag om beskæring af tabt arbejdsfortjeneste
Tabt arbejdsfortjeneste følger barnet
Kommunernes Landsforening udtrykker usikkerhed omkring besparelse
Socialministeriet præciserer nye regler om tabt arbejdsfortjeneste
Forringelser af muligheder for hjemmetræning
Principafgørelse om nedsat forældrebetaling
Socialministeriet præciserer lovgivning
Slut med 50 % friplads i specialbørnehaver
Udgifter til gluten- og kaseinfri diæter kan ikke kompenseres
Ankestyrelsen baserer afgørelse på evidens

Lovgivning om hjemmetræning vedtaget i Folketinget

Joi Bay /03.02.2012