$category = ""; $title = ""; ?>

DANMARK

Inklusion med ABA-metoden i TV2 Nyhederne

 

Alma er i dag 9 år gammel og er inkluderet i en almindelig klasse.

TV2 Nyhederne har kørt en serie om inklusion af børn med særlige behov i folkeskolen. Et af de børn, der er blevet præsenteret, er den 9-årige Alma fra Odense. Alma har været i ABA-behandling siden hun var fire år gammel og er nu enkeltintegreret i en almindelig skoleklasse. Den succesfulde inklusion og Almas udvikling er et resultat af flere års intensiv ABA-træning i hjemmet, i børnehaven og i den private skole, hvor hun nu går.

Alma har diagnosen infantil autisme og var som fireårig helt uden talesprog og var meget isoleret og ufleksibel i sin adfærd. Forældrene igangsatte selv et intensivt træningsprogram i hjemmet og fik gradvist overbevist børnehave og kommunen om, at ABA-metoden kunne hjælpe Alma videre. I dag kan man se resultatet af denne store indsats i TV2 Nyhedernes klip fra Henriette Hørlücks Skole i Odense.

Se indslag fra TV2 Nyhederne (starter med reklamer)

Læs om Alma på ABAforum.dk

Tidligere artikler om dansk social- og uddannelsesret for børn med handicap

Adfærdsanalytisk succes på 52 danske folkeskoler
Nye muligheder for børn over 12 år
Lovforslag revideres efter kritik
Protester og argumenter imod forringelser
Frakendelse af bevilget ydelse kræver god begrundelse
Ankemuligheder forringes og adgang til specialundervisning begrænses
Stop for merudgifter kræver afgørelse
Registrering af diskrimination
Kritik af forhøjelse af tabt arbejdsfortjeneste
Loft over tabt arbejdsfortjeneste hæves til 27.500 kr.
Uenighed om satspulje til tabt arbejdsfortjeneste
Regeringen foreslår satspuljemidler til regulering af tabt arbejdsfortjeneste
Serviceloven kan ikke dække kørsel til og fra skole
Ventelister er ikke lovlige
Retssag imod Det Sociale Nævn
Skilsmisse får konsekvenser for ret til aflastning
Ikke flertal for aftale om kommunale serviceniveauer for handicappede
Partierne svarer på handicappolitiske spørgsmål
Ny vejledning om tabt arbejdsfortjeneste
Forbud imod diskrimination gælder også pårørende til børn med handicap
Forældre føler sig svigtet af det sociale system
Beregningsgrundlag for tabt arbejdsfortjeneste
Ny aftale vil forringe ankemuligheder
S-SF regering vil genindføre fuld tabt arbejdsfortjeneste
Manglende udredning kan umuliggøre bevilling af støtte til familien

Ny principafgørelse om tabt arbejdsfortjeneste

Lovforslag om beskæring af tabt arbejdsfortjeneste
Tabt arbejdsfortjeneste følger barnet
Kommunernes Landsforening udtrykker usikkerhed omkring besparelse
Socialministeriet præciserer nye regler om tabt arbejdsfortjeneste
Forringelser af muligheder for hjemmetræning
Principafgørelse om nedsat forældrebetaling
Socialministeriet præciserer lovgivning
Slut med 50 % friplads i specialbørnehaver
Udgifter til gluten- og kaseinfri diæter kan ikke kompenseres
Ankestyrelsen baserer afgørelse på evidens

Lovgivning om hjemmetræning vedtaget i Folketinget

Redaktionen /05.04.2012