Fagligt program for ABA-foreningens landsmøde

Det faglige program til ABA-foreningens landsmøde i juni måned indeholder oplæg og diskussioner om inklusion af børn og unge med autisme, sprog- læsetræning, skoletilbud og funktionelle analyser. Oplægsholdere er danske supervisorer og forældre til børn i ABA-tilbud. Landsmødet holdes den 1.-3. juni i Haslev.

 

ABA-FORENINGENS LANDSMØDE 2012

FAGLIGT PROGRAM LØRDAG DEN 2. JUNI

programansvarlig Linda Lundgaard Andersen

Kl. 10.00 - 11.30 Workshops 1
Tre parallelle workshop med generelle oplæg og eksempler på ABA programmer:

a: Den funktionelle analyse i ABA – anvendt på deltagernes eksempler v ed Unnur Mjöll Dónaldsdottir, ABA-supervisor og autoriseret psykolog, Institut for Kommunikation og Handicap, Region Midtjylland

b. Fokus på sprogtræning i et kombineret hjemmetrænings- og børnehavetilbud ved Kristine Bressendorff, forælder

c. Læsetræning med fokus på læseforståelse ved Helle Saager, forældre og skolelærer

 

Kl. 13.00-14.30 Workshops 2
To parallelle workshop med generelle oplæg og eksempler på ABA programmer:

d. ’Lære at lære’ ved Naja Moreno-Jensen, senior supervisor, Dansk ABA

e. Erfaringer med et ABA skoleprojekt for højtfungerende barn ved Morten Boas, forælder

 

Kl. 15.00-16.30  Plenumoplæg.

Panel med emnet: hvordan inklusion kan fungere i forskellige arenaer: typiske børnehaver, skoler og på voksenområdet.

 

Uddybende beskrivelser af workshops og plenum

Kl. 10.00-11.30 Workshops 1

a: Den funktionelle analyse i ABA – anvendt på deltagernes eksempler ved Unnur Mjöll Dónaldsdottir, ABA-supervisor og autoriseret psykolog, Institut for Kommunikation og Handicap, Region Midtjylland

Den funktionelle analyse i ABA behandlingen er et redskab til at afdække et barns funktionsniveau med henblik på at indkredse den måladfærd indenfor et konkret udviklingsfelt, som skal trænes systematisk. I denne workshop introduceres til den funktionelle analyse, hvad indgår der i denne afdækning samt hvordan den funktionelle analyse kan anvendes i forskellige situationer.  Herefter vil deltagerne i workshoppen blive bedt om at arbejde med egne eksempler på adfærd eller træningsområder, hvor de skal gennemføre en lille funktionel analyse.

b. f. Fokus på sprogtræning i et kombineret hjemmetrænings- og børnehavetilbud ved Kristine Bressendorff, forældre

I denne workshop fokuseres på et ABA hjemmetræningsprogram og samarbejdet med børnehaven. Karl er blevet hjemmetrænet, siden han var tre år gammel. Han har i hele perioden været deltid i en almindelig daginstitution. I indsatsen omkring Karl er det primære fokus sprogtræning og udvikling af hans kommunikative færdigheder. Karl havde ved træningens begyndelse intet sprog og ingen forståelse af talt sprog – i dag har han endnu ikke udviklet et talesprog, men han har gjort klare fremskridt . Karls mor, Kristine, vil fortælle om, hvordan træningsindsatsen er blevet tilrettelagt, og hvordan træningen hjemme og i børnehaven spiller sammen. 

c. Læsetræning med fokus på læseforståelse ved Helle Saager, forælder og skolelærer

Læseforståelse kan være en stor udfordring for børn med autisme - især hvis de har en sprogforsinkelse. Denne workshop vil indledningsvist give en kort teoretisk indføring i, hvordan børn lærer at læse - og hvilke kompetencer det kræver. Herefter vil der med udgangspunkt i konkrete træningsmaterialer og undervisningsmidler fra et ABA hjemmetræningsprogram gives eksempler på, hvordan barnet med autismespecifikke forstyrrelser kan udvikle sin læsekompetence.

Kl. 13.00-14.30 Workshops 2
To parallelle workshop med generelle oplæg og eksempler på ABA programmer:

d. "Lær at lære" ved Naja Moreno-Jensen, Senior supervisor, Dansk ABA

Fælles for de børn unge og voksne der modtager ABA er at de i høj grad skal "lære at lære". Hvordan lærer man børn og unge, som ikke har kunnet tage imod generel læring, socialt, kognitiv eller akademisk før, at lære? Dette oplæg gennemgår essentielle færdigheder som ligger til grund for at for at sikre en god progression i et ABA forløb og viser gennem video og eksempler på konkrete programmer hvordan færdighederne kan optrænes 1:1 og videreudvikles gennem deltagelse i klasseundervisning eller ’peer interaction’.

e. Erfaringer med et ABA skoleprojekt for højtfungerende barn ved Morten Boas, forældre

Hvordan får man etableret et ABA skoleprojekt, så ens barn får de bedst mulige betingelser for at udvikle sig? I denne workshop gennemgås erfaringer med et højtfungerende barn i forbindelse med planlægning, økonomi, ABA-faglig kvalitet samt positionering i forhold til klassekammerater, forældre og lærere. Emner som målsætninger og kriterier, økonomi, "salg" af sit barn og projekt, valg af støtteperson, positionering i ny børnegruppe, kommunikation med forældre og lærere, indsatsområder, registrering og resultater samt en diskussion med deltagerne om, hvad kan gøres bedre, lettere og billigere

Kl. 15.00-16.30  Plenumoplæg.

Panel med emnet: hvordan inklusion kan fungere i forskellige arenaer: typiske børnehaver, skoler og på voksenområdet.

4 forældre med erfaringer fra egne ABA programmer giver hver 10 minutters oplæg omkring følgende temaer med efterfølgende diskussion:

Læs om landsmødet på foreningens website

TIlmelding til ABA-foreningens landsmøde

Redaktionen /21.05.2012