DANMARK

Første europæiske undersøgelse af intervention til småbørn med autisme

Forskningsnetværket Enhancing the Scientific Study of Early Autism (ESSEA) har iværksat en spørgeskemaundersøgelse af intervention til småbørn med autisme. Forældre til børn på 6 år eller yngre i 19 europæiske lande – herunder Danmark - invitereres til at deltage i projektet. De involverede danske forskere håber, at dette initiativ fremover vil få betydning for den kliniske behandling i Europa og for EU’s politiske holdning til autisme.

Undersøgelsen udspringer af det EU-finansierede forskningsnetværk ESSEA, hvis formål er at fremme europæisk forskning om småbørn med autisme. Netværket involverer 50 forskere fra 22 Europæiske lande. Fra Danmark deltager overlæge Marlene B. Lauritsen og ph.d.-studerende Sanne Lemcke; fra henholdsvis Forskningsenhed for børne- og ungdomspsykiatri ved Aalborg Psykiatriske Sygehus og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov.

Spørgeskemaet er udarbejdet i England, med professor Tony Charman fra London University som ansvarlig. Spørgsmålene er oversat til dansk af de danske medlemmer af forskningsnetværket. De danske forskere fortæller, at det har været vanskeligt at oversætte de forskellige interventioner præcist, og det bærer spørgsmålene præg af. Derudover kan der være forskel på tilbuddene/de tilgængelige interventioner i andre europæiske lande og i Danmark.

Besvarelsen er anonym og vil kun være tilgængelig for forskergruppen under ledelse af Tony Charman. Data samles direkte på en server i England og bliver opbevaret i overensstemmelse med engelsk lovgivning.

De danske forskere opfordrer forældre til børn på 6 år eller yngre med en autismespektrumforstyrrelse til at deltage i denne web-baserede spørgeskemaundersøgelse. De skriver, at man i øjeblikket ikke ved meget om, hvilke behandlingsformer småbørn med autisme modtager i børnehaver og skoler i Europa, og heller ikke meget om anvendelsen af ikke-etablerede behandlingsformer.

Hvis man vil deltage i undersøgelsen, kan spørgeskemaet åbnes ved at klikke på følgende link: https://www.surveymonkey.com/s/COST-DENMARK

Linket er aktivt i perioden fra d. 15. september til 15. oktober.

Spørgsmål om undersøgelsen kan sendes til ph.d.-studerende Sanne Lemcke på sanne.lemcke@ps.rm.dk

Læs om forskningsnetværket Enhancing the Scientific Study of Early Autism

 


 

Redaktionen /16.09.2012