DANMARK

Nye klagemuligheder


Bente Mundt er chef for Ombundsmandens nye Børnekontor

Folketinget har vedtaget at udvide Ombudsmandens kompetencer til også at omfatte børns rettigheder – herunder de rettigheder, der fremgår af FNs konventioner. Desuden får Ombudsmanden fremover mulighed for at behandle børneklager over private institutioner, f.eks. sociale opholdssteder, privatskoler og private daginstitutioner. Ombudsmandens Børnekontor åbner den 1. november og både børn og voksne kan klage.

Folketinget vedtog kort før sommerferien, at ombudsmanden skal etablere et såkaldt børnekontor. Kontoret skal fungere efter samme principper som ombudsmandens øvrige 5 kontorer. Det vil sige, at medarbejderne hos børnekontoret skal holde øje med, at myndighederne overholder lovgivning og god forvaltningsskik over for borgerne. Men for børnekontoret er der den vigtige forskel, at borgerne er børn.

Hovedparten af medarbejderne hos Ombudsmandens Børnekontor jurister. Men der bliver også ansat en børnesagkyndig, som ud over at give sparring til de øvrige medarbejdere vil være med på besøg i institutioner og træde til i svære samtaler.

Den øverste chef for børnekontoret er Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, men der er ansat en kontorchef – Bente Mundt – til at lede Børnekontoret. Ombudsmanden siger i en pressemeddelelse, at det er vanskeligt at forudse, hvor mange børn, der selv vil henvende sig. Det understreger ifølge ombudsmanden vigtigheden af, at børnekontoret selv kommer ud i børneinstitutioner rundt omkring i landet, og at ombudsmanden tager relevante enkeltsager op på eget initiativ.

Børnekontoret har fire opgaver:

Selv om det nye børnekontor hos Ombudsmandsinstitutioen indebærer en ny klagemulighed for bl.a. børn med handicap og deres forældre, så kan Ombudsmanden kun behandle klager, hvor andre klagemuligheder er udtømt.

Læs loven om oprettelse af Ombudsmandens Børnekontor

Tidligere artikler om dansk social- og uddannelsesret for børn med handicap
Første europæiske undersøgelse af intervention til småbørn med autisme
Sag i Ligebehandlingsnævnet om diskrimination imod norsk ABA-træner
Overskridelse af 4 måneders frist er ulovlig
Folketinget i modstrid med sig selv
Inklusion med ABA-metoden i TV2 Nyhederne
Adfærdsanalytisk succes på 52 danske folkeskoler
Nye muligheder for børn over 12 år
Lovforslag revideres efter kritik
Protester og argumenter imod forringelser
Frakendelse af bevilget ydelse kræver god begrundelse
Ankemuligheder forringes og adgang til specialundervisning begrænses
Stop for merudgifter kræver afgørelse
Registrering af diskrimination
Kritik af forhøjelse af tabt arbejdsfortjeneste
Loft over tabt arbejdsfortjeneste hæves til 27.500 kr.
Uenighed om satspulje til tabt arbejdsfortjeneste
Regeringen foreslår satspuljemidler til regulering af tabt arbejdsfortjeneste
Serviceloven kan ikke dække kørsel til og fra skole
Ventelister er ikke lovlige
Retssag imod Det Sociale Nævn
Skilsmisse får konsekvenser for ret til aflastning
Ikke flertal for aftale om kommunale serviceniveauer for handicappede
Partierne svarer på handicappolitiske spørgsmål
Ny vejledning om tabt arbejdsfortjeneste
Forbud imod diskrimination gælder også pårørende til børn med handicap
Forældre føler sig svigtet af det sociale system
Beregningsgrundlag for tabt arbejdsfortjeneste
Ny aftale vil forringe ankemuligheder
S-SF regering vil genindføre fuld tabt arbejdsfortjeneste
Manglende udredning kan umuliggøre bevilling af støtte til familien

Ny principafgørelse om tabt arbejdsfortjeneste

Lovforslag om beskæring af tabt arbejdsfortjeneste
Tabt arbejdsfortjeneste følger barnet
Kommunernes Landsforening udtrykker usikkerhed omkring besparelse
Socialministeriet præciserer nye regler om tabt arbejdsfortjeneste
Forringelser af muligheder for hjemmetræning
Principafgørelse om nedsat forældrebetaling
Socialministeriet præciserer lovgivning
Slut med 50 % friplads i specialbørnehaver
Udgifter til gluten- og kaseinfri diæter kan ikke kompenseres
Ankestyrelsen baserer afgørelse på evidens

Lovgivning om hjemmetræning vedtaget i Folketinget

Joi Bay /01.10.2012