DANMARK

ABA og inklusion i lærernes fagblad


En artikel i fagbladet Folkeskolen, der udgives af Danmarks Lærerforening, fortæller om ABA-barnet Hjalte fra Grenå Kommune. Hjalte er 11 år, har infantil autisme men er fuldt integreret i en almindelig folkeskoleklasse. Den vellykkede integration er et resultat af års ABA-intervention, der startede da Hjalte gik i børnehave.

Som lille var Hjalte uden talesprog og kunne ikke lege. I dag er han meget velfungerende og indgår på lige fod med sine jævnaldrende. Han har 12 timers støtte om ugen, men støtten følger ham ikke længere intensivt og skal også tage sig af andre børn i klassen.

Til Folkeskolen fortæller klasselæreren, at hun havde sine forbehold, da hun overtog en klasse med et barn med autisme. Men støttepædagogen har lært hende nogle simple og effektive værktøjer, som hun kan bruge i forhold til Hjalte. Og klasselærerens betænkeligheder over for ABA-metoden er også væk.

Lennart Pedersen, der er chefpsykolog og afdelingsleder for forskning og udvikling på Center for Autisme, siger til Folkeskolen, at det er meget svært at sige, om adfærdstræning er den bedste vej til inklusion i skolen. Han peger i stedet på nogle generelle forhold, der skal være til stede for at et barn med autisme kan inkluderes med succes: Rammerne skal være i orden, forældrene skal være stærkt involverede, og der skal være klare programmer for, hvad banet skal lære – fagligt og socialt.

Også Heidi Thamestrup, der er formand for Landsforeningen Autisme, udtaler sig til Folkeskolen om ABA-metoden. Hun kan godt se nogle positive elementer, men gør samtidig opmærksom på, at nogle voksne medlemmer af Landsforeningen er meget imod adfærdstræningen, som de kalder hundetræning.

Læs artiklen på Folkeskolens website

Redaktioinen /23.01.2014