DANMARK

Den lille havfrue kaster lys på autisme

Den blå havfrue fotograferet om aftenen den 2. april 2014. Fotograf: Thomas Stjernegaard Jeppesen.

Hvert år den 2. april er FNs internationale autismedag. Det er samtidig starten på en månedlang kampagne for at gøre opmærksom på personer med autisme. For første gang bliver FNs autismedag markeret i København med et Light It Up Blue arrangement. Den lille havfrue ved Langelinie i København vil om aftenen blive oplyst i blåt lys. Kunstnergruppen Ungt Lys står for lyssætningen, der er arrangeret af ABA-forældre i København. Alle er velkomne.

Light It Up Blue
er en kampagne, som oprindelig er startet i USA og iværksat af forældreforeningen Autism Speaks. Ideen er at kaste et symbolsk lys på autisme, og dermed gøre opmærksom på dette handicap og de særlige behov og evner, der er knyttet til handicappet. Kampagnen består i første omgang i, at kendte monumenter og vartegn rundt omkring i verden oplyses med blåt lys. Deltagerne i kampagnen opfordres til at fotografere lysshowet og at dele disse billeder på sociale og andre medier.

Ifølge Autism Speaks vil der i år verden over være næsten 25.000 Ligth It Up Blue begivenheder. Men det er uklart, hvor mange af disse begivenheder, der finder sted i virkeligheden, og hvor mange der udelukkende eksisterer i en virtuel verden og i fantasien. Autism Speaks har nemlig også fået udarbejdet en app til både iPhone og Android-telefoner. Men denne app kan man digitalt bearbejde fotos af bygninger og monumenter, således at det ser ud som om de er belyst med blåt lys. Med app’en kan disse manipulerede fotos uploades til sociale medier.

I Danmark vil Light It Up Blue på den lille havfrue ske i virkelighedens verden. Det finder sted på Langelinie den 2. april k. 19:30. Deltagere opfordres til at installere gratis blue-light apps på deres mobiltelefoner. ’Flashlight’ og ’MyLite’ er gratis apps, der fås til flere forskellige typer mobiltelefoner. For deltagende børn vil der være gratis blå LED-balloner. Borgmesteren i Børn og Unge Forvaltningen i Københavns Kommune, Pia Allerslev, har takket ja til at deltage i arrangementet.

Word Autism Awareness Day blev i 2007 anerkendt af FN som den internationale autismedag. Formålet var at bidrage til at gøre opmærksom på, at autisme i stigende grad er et sundheds- og samfundsproblem. Antallet af børn, der diagnosticeres med autisme vokser betragteligt over hele verden – også i Danmark, hvor mere end 1 procent af alle børn nu har autisme. Og det stigende antal diagnoser rejser spørgsmålet om, hvordan der sikres ressourcer til tidlig diagnose og tidlig intervention til disse mange børn.

App'en Light It Up Blue er gratis tilgængelig i Google Play og Apple's Appstore.

Autism Speaks website kan man se fotos af tidligere års Ligth It Up Blue.

Tidligere artikler om dansk social- og uddannelsesret for børn med handicap

Det nytter at klage
Ankestyrelsen genoptager klagesager
Ankestyrelsen underkender kommune og revisionsfirma
Forenklede men forringede klagemuligheder

Revisorer indtager børnehandicapområdet 
Forældrebetaling af SFO kan dækkes som merudgift
Ombudsmanden kritiserer skoles håndtering af 1:1-specialundervisning i hele skoletiden
Mere end 1 års sagsbehandlingstid for klager
Længerevarende træningsorløb kan bevilges som merudgift
Grænser for nedsættelse af serviceniveau
Nye klagemuligheder
Første europæiske undersøgelse af intervention til småbørn med autisme
Sag i Ligebehandlingsnævnet om diskrimination imod norsk ABA-træner
Overskridelse af 4 måneders frist er ulovlig
Folketinget i modstrid med sig selv
Inklusion med ABA-metoden i TV2 Nyhederne
Adfærdsanalytisk succes på 52 danske folkeskoler
Nye muligheder for børn over 12 år
Lovforslag revideres efter kritik
Protester og argumenter imod forringelser
Frakendelse af bevilget ydelse kræver god begrundelse
Ankemuligheder forringes og adgang til specialundervisning begrænses
Stop for merudgifter kræver afgørelse
Registrering af diskrimination
Kritik af forhøjelse af tabt arbejdsfortjeneste
Loft over tabt arbejdsfortjeneste hæves til 27.500 kr.
Uenighed om satspulje til tabt arbejdsfortjeneste
Regeringen foreslår satspuljemidler til regulering af tabt arbejdsfortjeneste
Serviceloven kan ikke dække kørsel til og fra skole
Ventelister er ikke lovlige
Retssag imod Det Sociale Nævn
Skilsmisse får konsekvenser for ret til aflastning
Ikke flertal for aftale om kommunale serviceniveauer for handicappede
Partierne svarer på handicappolitiske spørgsmål
Ny vejledning om tabt arbejdsfortjeneste
Forbud imod diskrimination gælder også pårørende til børn med handicap
Forældre føler sig svigtet af det sociale system
Beregningsgrundlag for tabt arbejdsfortjeneste
Ny aftale vil forringe ankemuligheder
S-SF regering vil genindføre fuld tabt arbejdsfortjeneste
Manglende udredning kan umuliggøre bevilling af støtte til familien

Ny principafgørelse om tabt arbejdsfortjeneste

Lovforslag om beskæring af tabt arbejdsfortjeneste
Tabt arbejdsfortjeneste følger barnet
Kommunernes Landsforening udtrykker usikkerhed omkring besparelse
Socialministeriet præciserer nye regler om tabt arbejdsfortjeneste
Forringelser af muligheder for hjemmetræning
Principafgørelse om nedsat forældrebetaling
Socialministeriet præciserer lovgivning
Slut med 50 % friplads i specialbørnehaver
Udgifter til gluten- og kaseinfri diæter kan ikke kompenseres
Ankestyrelsen baserer afgørelse på evidens

Lovgivning om hjemmetræning vedtaget i Folketinget

 

Joi Bay /26.03.2014