ABA i Danmark


AdrianAgnetheAlmaDavidEmilJonMartinChristianVictorZacharias

Det første danske barn med autisme startede ABA-behandling i år 2000. Siden har omkring 150 børn med autisme modtaget ABA-behandling i Danmark. De fleste starter som småbørn; nogle afslutter behandlingen efter et par år, andre fortsætter i længere tid. I dag er der både vuggestuebørn, børnehavebørn, skolebørn og enkelte teenagere i ABA-behandling i Danmark.

Nogle børns behandling indgår i regulære, kommunale behandlingstilbud - andre er helt eller delvist organiseret og finansieret af forældrene selv. Derfor er indsatserne også meget forskelligartede; de finansieres af forskellige paragraffer i serviceloven og folkeskoleloven, fordelingen mellem offentlig behandling og hjemmebehandling varierer, forskellige kommuner anvender forskellige finansieringsmodeller, og behandlingen bliver superviseret af vejledere fra forskellige udbydere af ABA-supervision, hvoraf nogle er offentlige, andre private. Siden serviceloven blev ændret i 2008 har et stigende antal børn med autisme modtaget ABA-behandling som hjemmetræning.

Forældreberetninger

Her kan du læse nogle af disse børns historie, fortalt med forældrenes egne ord.

ABA-foreningen

ABA-foreningen blev stiftet i 2003 for at fremme tilgængeligheden af og kendskabet til ABA-behandling, og repræsentere forældre over for myndigheder, serviceudbydere og fagfolk. Læs mere på www.abaforeningen.dk.

ABA-foreningens Netværk

ABAforum rummer mange ressourcer, som er forbeholdt medlemmer af ABA-foreningen; viden om den relevante lovgivning, vejledning om hvordan man kommer i gang med ABA-behandling, træningsmaterialer og meget andet. Disse ressourcer er samlet i ABA-foreningens netværk. Forældre, som er i gang med eller planlægger et ABA-forløb for deres barn, kan endvidere få adgang til foreningens Forum for Forældre, hvor der udveksles erfaringer med ABA og autisme.

Nyheder fra Danmark Dato