Forskning om børn og autisme

Internatioinalt publiceres der hvert år en betydelig mængde forskning i interventioner for autisme og om familier til personer med autisme. ABAforum gør det muligt at følge med i denne forskning og få et hurtigt overblik over den nyeste og bedste interventionsforskning. Dog dækkes medicinske interventioner ikke.

ABAforums forskningsdatabase

ABAforum har en database over forskning i pædagogiske interventioner til børn og unge med autisme. Her kan man finde frem til enkelte forskningsartikler om specifikke emner. Databasen indeholder abstracts og henvisninger til forskning inden for følgende områder:

Læs mere om ABAforums forskningsdatabase
Slå op i ABAforums forskningsdatabase

Effektstudier

Gruppebaserede effektstudier er den grundlæggende videnskabelige dokumentation for tidlige og intensive adfærdsmæssige interventioner for børn med autisme. Der er gennemført mere end 50 sådanne gruppestudier af ABA-intervention.

Læs om effektstudier af ABA-intervention
Se oversigten over effektstudier af ABA-intervention

Reviews og metaanalyser

Den bedste måde, at få et overblik over forskning i tidlige og intensive interventioner for børn med autisme er at læse review-artikler og metaanalyser.

Reviewartikler er systematiske og kritiske gennemgange af den eksisterende eller nyeste forskning inden for et afgrænset felt. Reviewartiklerne giver et overblik over den forskning, der findes; forskningens kvalitet, styrker og svagheder. i forskningsoversigterne samles resultater fra forskellige kilder og resultaterne vurderes og sammenfattes.

Metaanalyser er analyser, der kombinerer resultater fra flere forskellige effektstudier. I metaanalyser konstrueres et fælles mål for effektstørrelse på tværs af de individuelle studier, der indgår i metaanalysen.

Se oversigten over reviews
Se oversigten over metaanalyser

Forskningsreferater

Ud over den forskning, som man kan læse abstracts af i forskningsdatabasen, er der en række studier som er mere udførligt og detaljeret refereret. Disse referater kan læses her.

Se oversigten over forskningreferater

Find selv frem til relevant forskning

Hvis man selv vil finde frem til forskning om autisme, er der fem relevante databaser inden for medicin, psykologi, pædagogik og sprogvidenskab: MEDLINE, SCIRUS, PsycInfo, ERIC samt Linguistics and Language Behavior Abstracts. Af disse er MEDLINE, SCIRUS og ERIC frit tilgængelige; PsycInfo og Linguistics and Language Behavior kan man få adgang til via universitetsbibliotekerne.

Der findes en udmærket engelssproget vejledning i, hvordan man som forældre til et barn med autisme eller som fagperson kan finde frem til, forstå og anvende forskning: Life Journey Through Autism - A Parent’s Guide to Research, Arlington, VA: Organization for Autism Research, 2003. Den er frit tilgængelig fra Organization for Autism Researchs website: http://www.researchautism.org/uploads/parents%20guide.pdf

Forskningsnyheder Dato
Naturalistic Develpmental Behavioral Interventions – en fællesbetegnelse for nyere former for anvendt adfærdsanalyse 8. apr. 2016
Danmark i europæisk bund – en fjerdedel får ingen intervention 2. maj 2015
To gruppeundersøgelser af Pivotal Response Treatment 18. dec. 2014
Effekter af Pivotal Response Treatment kan ses på hjernescanninger 25. nov. 2014
Infant Start - intervention til spædbørn med risiko for at udvikle autisme 24. sep. 2014
Stadig bedre dokumentation for positive effekter af tidlig og intensiv intervention 15. aug. 2014
Er tidlig intervention nødvendig for højtfungerende? 11. dec. 2013
Første metaanalyse af TEACCH 23. okt. 2013
100 års adfærdspsykologi 14. maj 2013
Autisme er ikke livsvarig for alle 1. mar. 2013
Effekter af træning kan ses på hjernescanninger 23. feb. 2013
Det sjette tidsskrift om forskning i autisme 26. jan. 2013
Forskning i ultratidlig intervention på top-10 liste 24. jan. 2013
Ingen evidens for sanseintegration til børn med autisme 15. dec. 2012
Tidlig intervention normaliserer hjerneaktivitet 14. nov. 2012
Halvering af antallet af børn med autisme 15. jun. 2012
Sociale færdigheder har afledte effekter på sprogudvikling 9. jun. 2012
Seks udviklingsbaner for børn med autisme 7. apr. 2012
Medicinering i kombination med ABA giver bedst effekt på sociale kompetencer 13. mar. 2012
Tidlig start giver de bedste resultater 22. feb. 2012
Træning af ’fælles processering’ 23. jan. 2012
Kammeratformidlet social læring virker bedst 10. dec. 2011
Forstærker-repertoire har betydning for behandlingseffekter 4. nov. 2011
Ultratidlig identifikation muliggør tidligere intervention 18. okt. 2011
Tre forskningsoversigter i Pediatrics 6. apr. 2011
Metodeloyalitet påvirker resultater 30. mar. 2011
Kombination af ABA og udviklingspsykologisk curriculum 14. dec. 2010
Langtidseffekter af ABA-baseret vuggestuetilbud 9. dec. 2010
Kun ABA-metoder er empirisk afprøvede 29. okt. 2010
Tre ud af fire forældre til børn med autisme bliver ikke skilt 4. sep. 2010
TEACCH-hegemoni i dansk autismemiljø 10. jun. 2010
Autisme resulterer ikke i flere brudte familier 21. maj 2010
ABA-forskning er blandt årets 20 vigtigste forskningsresultater 6. apr. 2010
Ultratidlig intervention er effektiv for vuggestuebørn med autisme 1. dec. 2009
Kombination af ABA og medicinering giver bedre resultater 26. nov. 2009
Resultater af intensiv ABA-behandling i stor skala 16. sep. 2008
Supervisionens intensitet og resultater for førskolebørn i tidlig og intensiv adfærdsanalytisk intervention 25. aug. 2008
Forældres erfaringer med hjemmebaserede ABA-tilbud til småbørn med autisme 16. aug. 2008
Ny forskning i december 2007 4. jan. 2008
Varianter af ABA giver forskellige resultater 19. dec. 2007
Sociale historier kan være effektive men effekter svære at opretholde 14. dec. 2007
Forældrestress reducerer effekter af tidlig intervention 11. dec. 2007
Ny forskning i november måned 4. dec. 2007
Hjemmebaseret intervention giver resultater og belaster ikke forældre 29. nov. 2007
Bedre muligheder for bedsteforældre til børn med autisme 1. okt. 2007
PECS-inspireret kommunikation for blinde med autisme 28. sep. 2007
Børn med autisme belaster sundhedssystemet 22. sep. 2007
Studerende kan hurtigt lære at praktisere Discrete Trial Teaching 28. aug. 2007
Social subtype og IQ efter tidlig, intensiv adfærdsanalytisk intervention 29. dec. 2006
Kvalitetssikring og proceduretrofasthed 15. jul. 2006
27 gruppestudier af effekter af ABA-behandling 13. jun. 2006
Svensk ekspertgruppe anbefaler ABA 16. okt. 2005
Cochrane anerkender forskning i tidlig adfærdsanalytisk intervention 27. sep. 2005
Sammenligning mellem adfærdsanalytisk og eklektiske tilbud til småbørn med autisme 29. jun. 2005
Joi Bay / 08.04.2016