FORSKNING

ABA-forskning er blandt årets 20 vigtigste forskningsresultater

I 2007 besluttede de Forenede Nationer (FN), at den 2. april hvert år skal markeres som World Autism Awareness Day. I USA benytter Interagency Autism Coordinating Committee (IACC) dagen til at offentliggøre deres årlige liste over det forgangne års vigtigste autismeforskning. Igen i år er der en artikel om ABA-behandling blandt de udvalgte 20 studier. Udvælgelsen er resultatet af en længere proces, hvor medlemmer af komiteen indstiller de mest betydningsfulde forskningsresultater blandt de mere end 3000 årlige videnskabelige artikler om autisme. Årets udvalgte artikel om ABA-behandling handler om kombinationen af medicinsk og adfærdsanalytisk behandling af autisme.

Interagency Autism Coordinating Committee (IACC) er en tværministeriel komité der primært består af medicinske eksperter. Komiteen består af 19 medlemmer, hvoraf hovedparten er udpeget af det føderale sundhedsministerium - Department of Health and Human Services. De andre medlemmer er udpeget af undervisningsministeriet i Washington DC og af en række amerikanske autismeforeninger.

Komitéen har en overvægt af lægefaglig ekspertise og det afspejles i komitéens udvalg af de mest betydningsfulde forskningsartikler, som domineres af biomedicinsk forskning og forskning i udbredelse af autisme. Den eneste artikel om autismebehandling er resultatet af et længerevarende forskningsprojekt, som undersøger samspillet mellem medicinsk og adfærdsanalytiske behandling. Artiklen om kombinationen af adfærdsanalytisk og medicinsk behandling er skrevet af en større forskergruppe fra Ohio State University, Indiana University, Yale University samt University of Pittsburg. I forskergruppen finder man flere adfærdsanalytikere – bl.a. Eric Butter og James Mulick. Det er den samme forskergruppe, som oprindelig dokumenterede de positive effekter af behandling med risperidon (sælges bl.a. under navnet Risperdal). Men siden først risperidon og siden aripiprazol (Abilify) er blevet godkendt af den amerikanske lægemiddelstyrelse (FDA) som medicinsk behandling af visse symptomer på autisme, så har gruppen forsket i, hvordan man vha. adfærdsanalytisk intervention kan styrke og forlænge effekterne af den medicinske behandling.

I forskningsprojektet blev 124 børn i alderen mellem 4 og 13 år tilfældigt fordelt i to grupper. Begge grupper blev behandlet med det antipsykotiske middel risperidon, men i den ene gruppe blev den medicinske behandling suppleret med oplæring af forældrene i brugen af adfærdsanalytiske teknikker til begrænsning af børnenes alvorlige problemadfærd og deres problemer med at følge instruktioner. Risperidon har i tidligere studier vist sig som et relativt effektivt middel til at reducere visse former for problemadfærd hos børn med autisme, men dels ophører virkningen når medicineringen stoppes og dels er der en række bivirkninger ved risperidon. Det er baggrunden for forsøget med at kombinere risperidon med ABA-teknikker. Det nævnes ikke mere præcist, hvilke ABA-teknikker, der har været anvendt, men man må gå ud fra at det drejer sig om tokensystemer til regulering af adfærd, forstærkning af ønskelig adfærd og ekstinktion af uønsket adfærd.

I løbet af forsøgets seks måneder blev der registreret en faldende hyppighed af problemadfærd hos begge grupper af børn, men effekterne var betydelig større for de børn, der fik kombinationstilbuddet. Og desuden havde disse børn et mindre forbrug af risperidon end de børn, der kun blev behandlet medicinsk. Endelig viste det sig, at i løbet af de seks måneder, forsøget varede, forøgedes effekterne af forældrenes brug af ABA-teknikker til håndtering af problemadfærd. Konklusionen er derfor, at det kan være fordelagtigt at lære alle forældre til børn med autisme at kontrollere problemadfærd med adfærdsanalytiske metoder.

Aman, M. G., McDougle, C. J., Scahill, L., Handen, B., Arnold, L. E., Johnson, C., et al. (2009). Medication and Parent Training in Children With Pervasive Developmental Disorders and Serious Behavior Problems: Results From a Randomized Clinical Trial. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 48 (12), 1143-1154.
DOI: 10.1097/CHI.0b013e3181bfd669  
Link til   tidsskrift i bibliotek.dk  
Direkte   link til artiklen   (gratis artikel)

Artiklen har tidligere været omtalt på ABAforum og findes også i databasen over forskningsartikler

Interagency Autism Coordinating Committee. Summary of Advances in Autism Spectrum Disorder Research: Calendar Year 2009 kan downloades fra komitéens website.

Redaktionen / 06.04.2010