FORSKNING


Tidlig intervention normaliserer hjerneaktivitet


Tidligere forskning i tidlig og intensiv adfærdsanalystisk intervention har dokumenteret forbedringer i IQ, sociale færdigheder, sprog og kommunikative færdigheder. Nu er det for første gang dokumenteret, at en sådan intervention også kan normalisere hjerneaktiviteten i forbindelse med ydre påvirkninger. Det er gjort i en ny studie af ABA-modellen Early Start Denver Model (ESDM).

I undersøgelsen indgår 48 børn med autisme fra Sacramento i Californien og fra Seattle i staten Washington. De var ved undersøgelsens start mellem 18 og 30 måneder gamle, og ved lodtrækning blev de tilfældigt fordelt på en gruppe, der modtog intervention efter Early Start Denver Model i mindst 20 timer om ugen, og en sammenlignelig gruppe, der i stedet modtog en konventionel form for behandling, som normalt tilbydes småbørn med autisme. Omfanget af den konventionelle form for behandling svarede til omfanget af ESDM-interventionen. Men forældrene til ESDM-børnene modtog også supervision i, hvordan de kunne fortsætte behandlingen hjemme. I undersøgelsen indgår desuden en kontrolgruppe af jævnaldrende, typiske børn uden autisme. De har ikke modtaget intervention.

Efter to års intervention – da børnene var mellem fire og seks år gamle – blev deres EEG-aktivitet målt. EEG er en forkortelse for ElectroEncephaloGraphy , og er en målemetode til registrering af elektrisk aktivitet i hovedbunden. EEG-aktiviteten blev målt samtidig med at børnene fik vist billeder af enten ansigter eller legetøj. Disse billeder repræsenterede hhv. sociale og ikke-sociale signaler i omgivelserne. Tidligere forskning har vist, at børn med autisme har en større hjerneaktivitet når de modtager ikke-sociale signaler end sociale signaler i form af ansigter – hvilket er modsat det mønster, man kan observere hos typiske børn.

EEG-målingerne viste, at 11 af de 15 børn, der modtog Early Start Denver Model-intervention – svarende til 73 procent – udviste en større hjerneaktivitet når de betragtede ansigter end når de fik forevist billeder af legetøj. Hos børn i kontrolgruppen (de normaltudviklede børn) var der 71 procent, som havde samme mønster – der var altså en nøje overensstemmelse i EEG-mønsteret hos de typiske børn og børn i ESDM-gruppen. Omvendt viste det sig, at blandt de børn, der havde modtaget den konventionelle form for intervention, havde 64 procent det omvendte mønster i deres EEG-målinger – altså et typisk autistisk EEG-mønster. Kun 5 procent af disse børn havde en normal form for EEG-mønster.

De børn, der havde modtaget ESDM-intervention og som havde et normalt EEG-mønster, havde også færre problemer med at aflæse sociale stimuli i omgivelserne, deres kommunikative evner var bedre end de børn, der havde modtaget den konventionelle form for tilbud til børn med autisme. Desuden var ESDM-børnene bedre til at initiere interaktioner med andre, at etablere øjenkontakt og at imitere andre. Færdigheder, som normalt forbindes med gode udviklingsmuligheder for børn med autisme.

Lederen af undersøgelsen, Geraldine Dawson, siger til CBS, at spædbørns læring afhænger af social interaktion. Det er derfor, at tidlige interventioner, der fremmer opmærksomhed på andre mennesker og sociale signaler i omgivelserne, giver resultater i form af en normalisering af hjernes udvikling og af børnenes adfærd.

Geraldine Dawson sagde også, at timingen af interventionen er altafgørende. Ultratidlig diagnose er en forudsætning for ultratidlig intervention, sagde hun. Ved at starte interventionen tidligt, har man de bedste muligheder for at give disse børn bedre udviklingsmuligheder. American Academy of Pediatrics anbefaler, at alle børn i alderen mellem 18 og 24 måneder bliver screenet for autisme. Geraldine Dawson siger, at det er altafgørende at have adgang til velegnede interventioner når vuggestuebørn med mistanke om autisme bliver diagnosticeret.

En anden af de deltagende forskere, Sally Rogers, siger til ENP Newswire, at spædbørns hjerner er meget påvirkelige og man har tidligere påvist, at denne form for intervention udnytter hjernens fleksibilitet til at begrænse autismens ødelæggende effekter. De nye resultater demonstrerer, at der er enorme muligheder for at udvikle og normaliserede hjerneaktiviteten hos børn med autisme.

Early Start Denver Model (ESDM) blev oprindelig udviklet i et samarbejde mellem netop Geraldine Dawson og Sally Rogers. Modellen hedder sådan, fordi Sally Rogers på daværende tidspunkt var ansat ved University of Colorado i Denver. Modellen blander en traditionel adfærdsanalytisk intervention med en lege- og relationsbaseret tilgang og er specielt udviklet til børn i vuggestuealderen.

Undersøgelsen har været udført i et samarbejde mellem forskningscenteret MIND Institute i Californien og University of Washington i Seattle. Undersøgelsen er blevet ledet af dr. Geraldine Dawson, som er forskningschef i organisationen Autism Speaks og professor i psykiatri ved University of North Carolina at Chapel Hill.

Dawson, G., Jones, E. J. H., Merkle, K., Venema, K., Lowy, R., Faja, S., . . . Webb, S. J. (2012). Early Behavioral Intervention Is Associated With Normalized Brain Activity in Young Children With Autism. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 51(11), 1150-1159. doi: 10.1016/j.jaac.2012.08.018. Læs abstract på ABAforum.dk

Kilder:
CBS News, 31. oktober 2012
ENP Newswire, 29. oktober 2012

Læs om Early Start Denver Model på ABAforum.dk
Intensiv behandling af autisme efter Denver-modellen
Curriculum for Early Start Denver Model

Læs om forskning i Early Start Denver Model på ABAforum.dk

 

Joi Bay /14.11.2012