FORSKNING

Det sjette tidsskrift om forskning i autisme


Autism Research and Treatment er det nyeste videnskabelige tidsskrift om autisme.


Autism Research and Treatment er et nyt videnskabeligt tidsskrift om autisme og autismebehandling. Tidsskriftet udkommer kun online og er et open access tidsskrift. Det vil sige, at det er gratis at læse, mens forskere eller deres arbejdsgivere betaler for at få forskningen publiceret.

Til forskel fra andre videnskabelige tidsskrifter, har Autism Research and Treatment ikke en hovedredaktør, men redigeres af en gruppe af redaktører. Indsendte artikler sendes til den redaktør, der har den største faglige ekspertise, og han eller hun fungerer som redaktør for denne artikel. Dette system kan fungere, fordi artiklerne ikke udkommer i en samlet publikation, men offentliggøres online hver for sig, efterhånden som de er færdigredigeret.

Det er endnu svært at pege på en særlig faglig profil hos det nye tidsskrift. Retningslinerne til potentielle forfattere er meget kortfattede og åbne. Forlaget angiver kun, at Autism Research and Treatment er et peer-reviewed tidsskrift, der publicerer original forskning, review-artikler og kliniske studier I relation til alle aspekter af autisme. Tidsskrifter har endnu ikke offentliggjort en impact factor – et mål for, i hvor høj grad artikler fra et bestemt videnskabeligt tidsskrift citeres og bliver henvist til.

Der findes nu seks deciderede forskningstidsskrifter om autisme. Journal of Autism and Developmental Disorders som udgives af Springer og redigeres i USA (startet 1979); Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, som også redigeres i USA og udgives af ProEd (startet 1986); Autism: The International Journal of Research and Practice, som udgives af Sage og redigeres i England (startet 1997); Research in Autism Spectrum Disorders, der udgives af Elsevier (startet 2007) og redigeres i USA; Autism Research der udgives af Wiley Periodicals og hovedredaktøren er engelsk. Og nu endelig Autism Research and Treatment. Det udgives af Hindawi Publishing Corporation; et ægyptisk forlag, der har specialiseret sig i udgivelse af online tidsskrifter. Skiftende redaktører fra engelsksprogede lande.
Relevante artikler fra Autism Research and Treatment vil fremover blive abstractet på ABAforum.dk

impact factor for videnskabelige tidsskrifter om autisme

Tidsskrift

Startår

Impact factor 2011

Udgiver

Research in Autism Spectrum Disorders

2007

3,959

Elsevier

Autism Research

2008

3,686

Wiley Periodicals

Journal of Autism and Developmental Disorders

1979

3,341

Springer

Autism

1997

2,265

Sage

Focus on Autism and Other Developmental Disorders

1986

1,048

ProEd

Autism Research and Treatment  

2012

?

Hindawi Publishing Corporation

Impact factor er et mål for, hvor hyppigt artikler fra et tidsskrift bliver citeret i andre artikler. Jo højere en impact factor, desto mere betydningsfuldt er tidsskriftet fagligt set mål på antallet af citationer. Når tidsskriftet Research in Autism Spectrum Disorders scorer højest i impact factor skyldes det, at netop dette tidsskrift offentliggør mange review-artikler. Sådanne oversigtsartikler bliver altid citeret mere end originale forskningsbidrag.

 

Joi Bay /26.01.2013