Annonce

Forældrekursus i ABA

 Er du interesseret i at lære mere om ABA?

Har du et barn med autismespektrumforstyrrelser?

 ABAforum og ABAforeningen arrangerer i fællesskab sit første forældrekursus som introducerer til ABA (anvendt adfærdsanalyse).

Kursusformål

At få kendskab til grundsyn, handicapforståelse og et forbedret hverdagsliv ifm anvendt adfærdsanalyse
At introducere til de væsentligste dele af en intensiv ABA-behandling
At beskrive behandlingsresultater og træningstilrettelæggelse
At integrere forældre i et erfaringsforum omkring brugen af ABA som behandlingsmetode

Indhold:

Forventninger og fordomme om ABA
Hvad er det særlige ved ABA - introduktion til ABA i teori og praksis
Præsentation af ABA projekter i børnehave og skole
Præsentation af danske ABA supervisionscentre
Forskellige modeller for ABA-projekter
Panel med ABA forældre, ABA-foreningen i Danmark og lokale ABA forældrenetværk
Demonstration af ABA træningsmateriale

Tid og Sted

Den 27. og 28. august 2005 på DSB’s Kursuscenter ved Knudshoved (www.dsb.dk/kursuscentre)

Pris

Gratis deltagelse grundet bevilling fra Solarfonden – begrænset deltagerantal.
Der er mulighed for at søge om dækning af transport på sit lokale handicapcenter

Kursusarrangører

Linda Lundgaard Andersen ABAforum.dk
Sussanne Toft og Bjørg Kjær ABAforeningen

Kursusprogram og tilmelding

For yderligere kursusprogram se www.abaforum.dk/kursus
For tilmelding kontakt Linda Lundgaard Andersen, email lla@ruc.dk

For yderligere oplysninger om ABA se www.ABAforum.dk

Redaktionen / 10.04.2005