Forarbejder til lovgivning om hjemmetræning og -undervisning

Forarbejder er alle de dokumenter, der har indgået i forberedelsen og vedtagelsen af en lov - det drejer sig om rapporter, betænkninger, lovforslag m.v.. Hvis der er uklartheder i selve loven eller i lovens regelsæt, så kan man i mange tilfælde finde hjælp i disse forarbejder. Forarbejderne anvendes af klagesystemet og af domstolene til fortolkning af loven om hjemmetræning og -undervisning. Også forvaltninger vil i nogle tilfælde søge efter lovtolkninger i forarbejderne.

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om friskoler og private grundskoler m.v. Betænkning afgivet af Socialudvalget den 29. maj 2008.

Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om friskoler og private grundskoler m.v. Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Alle dokumenter fremlagt i Folketingets Socialudvalg vedr. Lov om ændring af lov om social service og lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Tværministeriel embedsmandsrapport om hjemmetræning for børn med svære handicap

Folketingets Socialudvalgs beretning over beslutningsforslag B 20: Forslag til folketingsbeslutning om støtte til forældre til handicappede børn, der giver deres børn undervisning og træning i hjemmet. Beretning afgivet af Socialudvalget den 1.2.2007.

Redaktionen / 03.07.2010