Danske Handicaporganisationer kritiserer hjemmetræningslov

Næstformanden i Danske Handicaporganisationer – Morten Carlsson, som også er formand for Landsforeningen Autisme – kritiserer loven om hjemmetræning, der trådte i kraft i oktober 2008. I det seneste nyhedsbrev fra Danske Handicaporganisationer kritiseres loven for udelukkende at tage hensyn til forældrenes ønsker, hvorimod barnets tarv og retssikkerhed ikke sikres. Desuden er det et problem, at træning i hjemmet kan foregå efter ikke-dokumenterede metoder, skriver Morten Carlsson.

Ifølge artiklen i nyhedsbrevet er der en fare for, at hjemmetræningsloven resulterer i, at børn med handicap ikke får et relevant eller rettidigt offentligt tilbud, og at forældrene derfor tvinges til at vælge hjemmetræning.

Som nævnt bliver det også kritiseret, at loven varetager forældrenes interesser snarere end børnenes behov. Det er nemlig langt fra sikkert, at børn og forældre er enige om hjemmetræning, og derfor mener Danske Handicaporganisationer, at børnene skal høres af de kommunale myndigheder, når hjemmetræning bliver kontrolleret i forbindelse med et tilsyn.

Morten Carlsson skriver: »Dialogen må foregå med vidtgående hensyn til, hvordan barnet evner eller foretrækker at udtrykke sig — det kan være som verbalt eller nonverbalt, foregå via tegning, leg, brug af avancerede ikt-understøttede kommunikationsmåder m.m. «

Ifølge Morten Carlsson er det også et problem, at nogle hjemmetræningsmetoder er meget intensive og trættende for barnet eller den unge. Dermed kan der ske en overtrædelse af FN’s børne- og handicapkonventioner, som giver alle børn ret til selvbestemt fritid. Det er en grundlæggende rettighed for alle børn – også børn med handicap – at de selv kan vælge deres fritidsaktiviteter - »også hvis det er barnets ønske og behov at foretage sig mindst muligt.«

Artiklen afsluttes med en lovning om, at Dansk Handicaporganisationer løbende vil følge udviklingen og vil indberette til FN, hvis der sker overtrædelser af Børnekonventionen.

Læs Morten Carlssons kritik af hjemmetræningesloven på Danske Handicaporganisationer website
Læs ABAforums kommentarer til kritikken i artiklen Kritikken bør også rettes imod offentlige tilbud

Redaktionen / 04.01.2009