OSS

 

Hvad koster det for en familie at give ABA-behandling til deres barn med autisme?

Hvis det drejer sig om et offentligt finansieret ABA-tilbud, så koster det ikke ekstra for familien. ABA-behandlinger tilrettelægges i kombination med et dagpasningstilbud – barnet med autisme bliver enkeltintegreret i en almindelig børnehave og modtager her behandlingen. Forvaltningsmæssigt sker det typisk ved, at der i en almindelig børnehave oprettes en enkelt specialpædagogisk plads (§ 16 efter den nuværende Servicelov - § 32 efter 1.1.2007) til barnet med autisme. Forældrene betaler den normale takst for børnehavepladsen, men selve behandlingen er gratis. Forældrene har dog mulighed for at søge om nedsættelse af betalingen for børnehavepladsen i henhold til regler om halv betaling for børn med handicap i daginstitution.

Budgetterne for en sådan § 16-plads er på ca. 600.000 kr. per år. Denne udgift dækker følgende poster:

Hvis der i budgettet også indgår vikardækning i forbindelse med sygdom, ferier og barsel og hvis barnet skal køres i taxi til og fra en børnehave, der ligger langt fra hjemmet, så er prisen for et ABA-tilbud selvfølgelig højere.

Der findes dog stadig kommuner og amter, som ikke vil oprette offentligt finansierede ABA-tilbud til børn med autisme. I sådanne tilfælde vælger nogle forældre selv at iværksætte et hjemmebaseret ABA-tilbud til deres barn. Der er normalt tale om et lavintensivt tilbud, hvor forældrene selv organiserer og finansierer behandlingen Ofte udfører forældrene også selv en del eller hele behandlingen. Prisen for et sådant hjemmebaseret tilbud svinger mellem 125.000 kr. og 250.000 kr. om året. Hvis forældrene selv står for hele træningen, betales kun for supervisionen – hvis forældrene også skal betale for træning i hjemmet bliver det dyrere.

Redaktionen / 11.10.2006