OSS

Hvordan bliver man ABA-supervisor?

At blive ABA-supervisor forudsætter dels stor praktisk erfaring med adfærdsanalytisk pædagogik og behandling og dels en teoretisk uddannelse eller efteruddannelse. Desuden skal man godkendes af en relevant faglig organisation – det vil sige certificeres som adfærdsanalytiker.

Der findes to uddannelsesretninger, som begge kan føre til job som ABA-supervisor – en mesterlæreuddannelse og en universitetsuddannelse. I mesterlæreuddannelsen starter man med at oparbejde en grundig praktisk erfaring som ABA-pædagog eller –lærer og udbygger senere med adfærdsanalytisk teori. I universitetsuddannelsen bliver man indskrevet som studerende og læser teori sideløbende med at man oparbejder praktisk erfaring i praktikforløb.

Man kan blive uddannet som ABA-supervisor på to forskellige niveauer – som junior-supervisor på bachelorniveau (typisk en pædagog- eller læreruddannelse) og som senior-supervisor, der er forbeholdt kandidater med en lang, videregående uddannelse (psykolog eller lignende). Mesterlæreuddannelsen giver kun adgang til en uddannelse som junior-supervisor, mens universitetsuddannelsen kan afsluttes enten på junior- eller seniorniveau.

I Danmark er der i dag mulighed for at tage mesterlæreuddannelsen som junior-supervisor. Derimod må man til udlandet, hvis man vi tage universitetsuddannelsen som ABA-supervisor. På verdensplan findes der 175 forskellige ABA-uddannelser, der er anerkendt af den internationale organisation til kvalitetssikring af adfærdsanalytiske uddannelser og efteruddannelser (Behavior Analyst Certification Board). Disse uddannelser fordeler sig på universiteter og university colleges i USA, Canada, England, Irland, Nordirland, Wales, Norge, Sverige, Finland, Portugal, Italien, Spanien, Polen, Israel, New Zealand samt Sydkorea og Taiwan. 18 universiteter tilbyder disse kurser som fjernundervisning, mens andre tilrettelægger kurser, som tillader at man passer sit arbejde ved siden af efteruddannelsen.

I Europa findes der adfærdsanalytiske uddannelser ved følgende universiteter og university colleges.

Uddannelser på senior-niveau (masteruddannelser)
Akershus Høgskole, Norge (master i læring i komplekse systemer - fordybelse i anvendt adfærdsanalyse)
Stockholms Universitet, Sverige
University of Tampere, Finland
University of Wales at Bangor, Wales
University of Wales at Swansea, Wales
University of Ulster Coleraine, Northern Ireland
Warsaw School of Social Psychology, Polen
Université Charles-de-Gaulle i Lille, Frankrig (endnu ikke godkendt af Behavior Analyst Certification Board)
IESCUM, Italy
IDEIABA, LDA, Portugal
ABA España - Madrid, Spain
National University of Ireland Galway, Ireland
National University of Ireland Maynooth, Ireland
University of Limerick, Ireland

Uddannelser på juniorniveau (bacheloruddannelser)
Akershus Høgskole, Norge
Stockholms Universitet, Sverige
Cardiff University, South Wales, Wales
Anglia Polytechnic, Cambridge, England
University of Dublin, Trinity College, Ireland
University College Cork, Ireland
National University of Ireland Galway, Ireland
University of Limerick, Ireland
University of Kent, England, UK

Masteruddannelserne kan i de fleste tilfælde tages som et led i en grunduddannelse eller som efteruddannelse.

Som nævnt skal man for at blive ABA-supervisor desuden have praktisk erfaring med anvendt adfærdsanalyse. I mesterlæreuddannelsen til junior-supervisor skal man - ud over en grunduddannelsen som enten pædagog eller lærer - have en efteruddannelse til ABA-pædagog eller –lærer, hvilket forudsætter mindst 6 måneders superviseret fuldtidspraktik. Efter yderligere 9 måneders superviseret praktisk arbejde som ABA-pædagog eller –lærer, hvor man arbejder med flere forskellige børn på forskellige funktionsniveauer, har man de praktiske forudsætninger for at blive junior-supervisor.

I universitetsuddannelsen varierer praktikkravene efter omfanget af supervision i praktikken. Hvis 5 % af praktiktiden er superviseret, så forudsætter uddannelsen til junior-supervisor 1000 timers praktik, mens man til uddannelsen som senior-supervisor skal have mindst 1500 timers praktik. Hvis omfanget af supervision er højere i praktiktiden og hvis der er tale om godkendte praktiksteder, så nedsættes timekravene.

I Danmark bliver ABA-supervision leveret enten af norske ABA-centre eller af offentligt ansatte ABA-supervisorer. I Danmark findes der for øjeblikket 6 offentligt ansatte ABA-supervisorer fordelt på 4 forskellige kommuner/regioner: Københavns Kommune, Region Midtjylland, Holbæk Kommune, Sorø Kommune.

Læs artiklen Hvordan kan en nordmann bli internasjonalt sertifisert atferdsanalytiker? En beskrivelse av framgangmåtene for sertifiseringene BCBA og BCABA. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse, 34(2), 95-103.

 

Redaktionen / 18 11.2006