Forældrekursus om ABA-behandling

ABAforum og ABA-foreningen arrangerer et grundkursus om ABA-behandling primært for forældre til børn, som ikke tidligere har modtaget ABA-behandling eller som lige er startet i en sådan behandling.

Læs kursusfolderen

Formålet med kurset er
• at give kendskab til grundsyn, handicapforståelse og påvirkninger af hverdagsliv i forbindelse med anvendt adfærdsanalyse (ABA)
• at introducere til de væsentligste dele af en intensiv ABA-behandling
• at beskrive behandlingsresultater og træningstilrettelæggelse
• at integrere forældre i et erfaringsforum omkring brugen af ABA som behandlingsmetode

DELTAGERGRUPPE

Forældre, som har et barn inden for det autistiske spektrum og som er interesserede i at vide mere om ABA. Det er en fordel at begge forældre deltager.

KURSUSLEDER OG ARRANGØRGRUPPE

Linda Lundgaard Andersen, Ph.d., medredaktør af ABAforum.dk, lektor i pædagogik ved Roskilde Universitetscenter og Pernille Schyum Poulsen, medlem af kontaktudvalget, ABA-foreningen i København.

TID OG STED

15. september kl. 11:00 - 16. september kl. 15:00. 2007.
Kurset afholdes på kursuscenter, Roskilde Vandrehjem, Vindeboder 7, 4000 Roskilde. Se
http://www.roskildeinfo.dk/overnatning/danhostel/vandrerhjem.htm

TILMELDING

For yderligere information og tilmelding kontakt Linda Lundgaard Andersen – lla@ruc.dk – 39 56 29 26 eller Pernille Schyum Poulsen - psp@vandkunst.dk - 35 26 24 55.

BETALING

Kurset er delvist støttet som frivilligt socialt arbejde, men der er en deltagerbetaler på 500 kr. Man kan søge om dækning af kursusafgiften, af evt. tabt arbejdsfortjeneste til deltagelse i kurset, transportudgifter og børnepasning hos sin kommune.

KONTAKT

ABA-foreningen
Porsholtparken 10
6740 Bramming
www.abaforeningen.dk

Joi Bay / 04.07.2007