Forældrekursus om ABA-behandling

ABAforum og ABA-foreningen arrangerer et grundkursus om ABA-behandling primært for forældre til børn, som ikke tidligere har modtaget ABA-behandling eller som lige er startet i en sådan behandling.

Formål

Formålet er

For yderligere oplysninger om ABA se www.abaforum.dk

Deltagergruppe

Forældre, som har et barn inden for det autistiske spektrum og som er interesserede i at vide mere om ABA. Forældre som er i de indledende faser af et ABA-forløb i hjemmet eller i en børnehave eller skole kan også med fordel deltage. Vi anbefaler at begge forældre deltager, da kursusindhold og forløb bør tilegnes som en fælles erfarings- og diskussionsoplevelse.

Kursusleder og arrangører

Linda Lundgaard Andersen, Ph.d., medredaktør ABA-forum, lektor i pædagogik ved Roskilde Universitetscenter og Mai-Britt Syberg, ABAforeningen

Tid og sted

Kurset afholdes på kursuscenter å Roskilde Vandrehjem den 19. - 20. september 2009 (se http://www.roskildeinfo.dk/overnatning/danhostel/vandrerhjem.htm)

Tilmelding

For tilmelding kontakt Linda Lundgaard Andersen (email lla@ruc.dk) eller Maj-Britt Syberg (email syberg@post.tele.dk).

Betaling

Deltagelse i kurset og ophold koster 500 kr per person. Deltagere opfordres til at søge deres kommune om dækning af kursusgebyr og andre relaterede udgifter. Kurset gennemføres med støtte fra puljemidler til frivilligt socialt arbejde.

Færdigt program annonceres i maj måned.

Redaktionen / 17.05.2009