Forældrekursus i ABA behandling til børn med autisme

Formål

  • at få kendskab til grundsyn, handicapforståelse og påvirkninger af hverdagsliv i forbindelse med anvendt adfærdsanalyse (ABA)
  • at introducere til de væsentligste dele af en intensiv ABA-behandling
  • at beskrive behandlingsresultater og træningstilrettelæggelse
  • at integrere forældre i et erfaringsforum omkring brugen af ABA som behandlingsmetode

For yderligere oplysninger om ABA se www.abaforum.dk

Deltagergruppe

Forældre, som har et barn inden for det autistiske spektrum og som er interesserede i at vide mere om ABA. Forældre som er i opstart af et ABA-forløb i hjemmet eller i en børnehave eller skole kan også med fordel deltage. Vi anbefaler at begge forældre deltager, da kursusindhold og forløb bør tilegnes som en fælles erfarings- og diskussionsoplevelse.

Kursusleder og arrangører

Linda Lundgaard Andersen, Ph.d., medredaktør ABA-forum, lektor i pædagogik ved Roskilde Universitetscenter og Mai-Britt Syberg, forældre og kasserer, ABAforeningen

Tid og sted

Kurset afholdes på kursuscenter på Roskilde Vandrehjem den 1. og 2. maj 2010 (se http://www.danhostelroskilde.dk/ )

Tilmelding

For yderligere information om kursus kontakt Linda Lundgaard Andersen email lla@ruc.dk.

For tilmelding kontakt Mai-Britt Syberg mail kasserer@abaforeningen.dk eller ansøg om deltagelse på http://www.abaforeningen.dk/ABA-foreningen/foreldrekursus-2010

Betaling

Deltagelse i kurset og ophold koster 500 kr. per person. Deltagere opfordres til at søge sin kommune om dækning af kursusgebyr og andre relaterede udgifter.

Kursusprogram

Lørdag den 1. Maj 2010

Kl. 10.30 – 11.00

Velkomst ved kursusleder og arrangører – formål med kurset, indhold, arbejdsformer, praktiske forhold,

Deltagerpræsentation samt præsentationer af hidtidigt forløb omkring familie og barn.

kl. 11.00 – 12.30 incl spørgsmål og diskussion

Hvad er det det særlige ved ABA?

Oplæg ved Linda Lundgaard Andersen

Introduktion til ABA – der lægges især vægt på autismeforståelse, træningsprincipper, dataindsamling, integration, forældreinddragelse, evalueringsresultater. Præsentationen er krydret med træningsbilleder fra forskellige danske børn, der arbejder efter ABA-principper.

Kl. 12.30 - 13.15 Frokost

Hvordan er et ABA træningsprogram i en børnehave, en skole og i et hjemmeprogram?

ABA træningsleder og forældre fra to ABA-projekter fortæller om ABA-træning i henholdsvis en børnehave og en skole: træningsindhold, resultater, problemer og hvordan disse er løst.

Videoklip og andet demonstrationsmateriale inddrages. I skoleprogrammet tegnes ligeledes også et billede af et hjemmetræningsprogram.

Kl. 13.15 – 15.00

Præsentation af et børnehaveprojekt

v/ Line Daa Lajer, ABA teamleder, cand.pæd. i pædagogisk psykologi og Marianne Bugge, forældre

Kl. 15.30 – 17.15

Præsentation af et ABA program i skole - med udblik til hjemmetræning

Ved Mai-Britt Syberg, forældre

Spørgsmål og diskussion

Kl. 17.30 – 18.30

Et søskende-perspektiv på ABA behandling.

Hvordan er det at være søskende til et barn som er i intensiv ABA behandling? Hvordan opleves hverdagen og træning, ses resultaterne og hvordan vurderes fremtiden?

Dette belyses ved Maria Syberg, søster til Emil Syberg, som er søskende i en familie som siden 2002 har været i ABA program.

Middag

Uformel snak og samvær

Kl. 20.30

ABA-foreningen. Hvad kan den?

Oplæg ved Peter Westh, næstformand ABA-foreningen

Hvad er formålet med foreningen og hvad kan den bidrage til.

Spørgsmål og diskussion

Søndag den 2. Maj

Kl. 9.00 -10.15

Præsentation af et ABA hjemmetræningsprogram

Ved Helle Saager, forældre, cand.mag i organisationskultur og -kommunikation

Kl. 10.15 - 10.45

Kaffepause

Kl. 10.45 – 11.30

Forskellige modeller for ABA-projekter – herunder lovgivning om hjemmetræning

ved Joi Bay, forskningsredaktør, ABAforum.dk

Vejen fra et ønske om ABA-behandling til et ABA-projekt kan være lang og besværlig. Forskellige modeller og muligheder for at skaffe finansiering af et ABA-projekt præsenteres.

Diskussion på baggrund af de hidtil præsenterede oplæg og diskussioner.

Hvilke overvejelser om de videre forløb har de to kursusdage givet anledning til, som kan føre til spørgsmål, der kan stilles til paneldeltagerne.

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost

Kl. 13.00 – 14.45

Panel med forskellige ABA-aktører

Med repræsentanter fra: Mai-Britt Syberg og Peter Westh, ABA-foreningen, Joi Bay, forskningsredaktør, ABAforum.dk samt forældre som har et hjemmetræningsprogram.

Formålet er at give deltagerne lejlighed til at stille spørgsmål og diskutere ABA metoden og tidlig intensiv behandling med en række forskellige repræsentanter, som alle har stor erfaring med metoden.

Kl. 14.45 Evaluering

Kl. 15.00 Afslutning

 

 

 

Redaktionen / 17.03.2010