BOGOMTALE

Fire nye ABA-bøger efteråret 2005

Efterårets bogsæson byder på en række nye bøger om anvendt adfærdsanalyse eller af relevans for forældre og fagfolk, der arbejder med eller for ABA-baserede tilbud til børn med autisme.

The Science and Fiction of Autism

Laura Schreibman er leder af Autism Research Program ved University of California, San Diego, og mangeårig kollega med Lynn & Robert Koegel. Sammen har de skrevet om de ABA-teknikker, der kaldes Pivotal Response Training og Positive Behavior Support. Nu har Laura Schreibman på egen hånd skrevet en ny bog om autisme: The Science and Fiction of Autism, som er udgivet af Harvard University Press.

Som titlen angiver, handler bogen om fup og fakta i autismeverderen. Schreibman argumenterer for, at autisme udelukkende er en biologisk neurologisk forstyrrelse, og hun lægger afstand til troen på, at forstyrrelsen kan være forårsaget af vacciner og til påstande om, at autisme kan kureres vha. en række udokumenterede behandlinger. Bogen giver således læseren mulighed for at sortere mellem “skidt og kanel” når det gælder viden om autisme.

Schreibman selv har en solid baggrund inden for anvendt adfærdsanalyse og det præger hendes bog, som kritiserer en række andre behandlinger for at være udokumenterede. Det gælder både nye og lovende behandlinger som Stanley Greenspans floor time og useriøse terapier som holding therapy, sekretin-behandling og facililteret kommunikation (staveplader). Bogen understreger, at på trods af en uhyre stor forskningsindsats, vil det tage år inden man videnskabeligt til fulde forstår autisme.

Autisme: Amandas møte med atferdsanalysen

Børge Holden er redaktør af det norske adfærdsanalytiske tidsskrift Diskriminanten, som udgives af Norsk Atferdsanalytisk Forening. Holden har skrevet en ny bog om ABA-behandling af autisme – bogen har titlen Autisme og undertitlen Amandas møte med atferdsanalysen. I bogen følger man en pige med autisme – Amanda – gennem de 10 første år af hendes liv. Fremstillingen giver et realistisk billede af de udfordringer, man som forældre og som behandler møder, men også af de resultater, der kan opnås i kraft af systematisk adfærdsanalytisk indlæring og teamarbejde – hvad enten det gælder sprogtilegnelse eller reduktion af problemadfærd.

Applied Behaviour Analysis and Autism: Building A Future Together

Applied Behaviour Analysis and Autism: Building A Future Together er en antologi, som er redigeret af Mickey Keenan, Mary Henderson, Ken Kerr og Karola Dillenburger. Mickey Keenan er professor i adfærdspsykologi ved University of Ulster i Belfast. Mary Henderson er forældre til en 10-årige med autisme, som har fået ABA-behandling siden han var 2 år gammel. Hun er forkvinde for Auckland afdelingen af Autism New Zealand. Ken Kerr er senior ABA-supervisor ved Western Care Association i republikken Irland. Karola Dillenburger er uddannet som socialarbejder, men har nu et lektorat ved Department of Social WorkQueen's University i Belfast.

Bogen giver en praktisk indgang til ABA-baserede tilbud til børn med autisme. Den indeholder kapitler om nøgleelementerne I ABA: en detaljeret individuel udredning, forstærkningsteknikker for at fremme nye og ønskelige former for adfærd samt en systematisk implementering af tilbuddet. Der er desuden kapitler om familier med omfattende ABA-erfaringer samt om den daglige tilrettelæggelse af programmer for både små og større børn med autisme.

Ud over redaktørernes egne artikler indeholder bogen bidrag af en række forskere, supervisorer samt forældre til ABA-børn. Bidragydere fra USA og New Zealand videregiver internationale erfaringer med tilsvarende tilbud i disse lande.

Constructive Campaigning for Autism Services: The PACE Parents’ Handbook

Armorer Wason er forfatter til bogen Constructive Campaigning for Autism Services: The PACE Parents’Handbook, som lige er blevet udgivet af Jessica Kingsley Publishers. Bogen er en håndbog i, hvordan man som engageret forældre finder sammen med ligesindede og etablerer en effektivt pressionsgruppe. Som læser bliver man introduceret til alle elementer i en kampagne for kvalitetstilbud til børn med autisme – henvendelser til offentlige myndigheder, opbygning af relationer til beslutningstagere og hvordan man inddrager parlamentsmedlemmer og pressen i sit arbejde. Bogen giver et detaljeret indblik i strukturer, personer og processer i lokale og nationale besluttende organer i Storbritannien og giver råd om, hvordan man som forældre kan ændre form og indhold i tilbud til børn med autisme.

Constructive Campaigning for Autism Services er udgivet i samarbejde med PACE, som står for Parents' Autism Campaign for Education. PACE blev i 1997 oprettet af bl.a. Virginia Bovell og er i 2005 blevet lagt organisatorisk sammen med The Treehouse School, som er ABA-specialskole og -ressourcecenter for børn med autisme. Forfatteren, Armorer Wason, er ansat som konsulent i PACE.

De omtalte bøger

Wason, A. (2005). Constructive Campaigning for Autism Services: The PACE Parents' Handbook. London: Jessica Kingsley Publishers. UK £11.99 fra www.amazon.co.uk (plus forsendelse)

Schreibman, L. (2005). The Science and Fiction of Autism. Boston, MA: Harvard University Press. UK £14.05 fra www.amazon.co.uk (plus forsendelse). Bogen udkommer 3.10.2005

Keenan, M., Henderson, M., Kerr, K. P., & Dillenburger, K. (Eds.). (2005). Applied Behaviour Analysis and Autism: Building A Future Together. London: Jessica Kingsley Publishers. UK £16.99 fra www.amazon.co.uk (plus forsendelse). Bogen udkommer 1.11.2005

Holden, B. (2005). Autisme: Amandas møte med atferdsanalysen. Oslo: Gyldendal akademisk. NOK 299,- fra www.bokkilden.no (plus forsendelse).

Joi Bay / 26.09.05